Савремена филозофија

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске политиколошке студије 2 изборни 3+1 5 2009.
Основне академске студије новинарства 4 изборни 3+1 5 2009.
Основне академске студије међународне политике 3 изборни 2+1 4 2009.

Related Courses