Консолидација демократије у посткомунистичким друштвима

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије политикологије — Политичка аналитика и менаџмент у политици 1 изборни 2+3 6 2012.

 

Циљ предмета:

Упознати студенте са основном разликом измнеђу политичке транзиције и консолидације демократије са посебним нагласком на то да се систем може звати демократским само када се консолидује.

Исход предмета:

Обучити студенте да разумеју функционисање демократских установа у транзиционом друштву.

Садржај предмета:

Теме које се обрађују на курсу подељене су на три дела: 1. типолгија различитих политичких режима; 2. Посебни проблеми везани за концепт консолидације установа: хоризонтална и вертикална консолидација; промене у друштвеној структуру; тип расцепа и однос према консолидацији установа; 3. Студије случаја: консолидоване демократије Источне Европе (Чешка, Мађарска, Пољска) и неконсолидоване демократије Балкана (Хрватска, Србија, Македонија)

 

Литература:

Хуан Линз и Алфред Степан: Проблеми консолидације демократије. Филип Вишњић, 1998.

Душан Павловић & Слободан Антонић: Консолидација демократских установа у Србији. Службени гласник 2007.

Оцена знања:

  • писани испит 40;
  • активност у току предавања 10;
  • семинари 20;
  • колоквијуми 30
Course Information

Related Courses