Анализа медија

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије политикологије — Студије рода 2 изборни 2+1 6 2015.
Мастер академске студије новинарства 2 изборни 2+1 6 2015.
Мастер академске студије комуникологије 2 изборни 2+1 6 2015.
Course Information

Related Courses