Ана Чекеревац

редовни професор др

Образовање

 • Докторат, 1993. године, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
 • Магистратура, 1986. године, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
 • Диплома Факултета политичких наука, Универзитета у Београду, 1977. г

Области научног интересовања 

 • Социјална политика и социјални рад
 • Међународни односи
 • Упоредни системи социјалне политике
 • Друштвене делатности у појединим земљама

Најважније објављене књиге

 1. “Упоредна и међународна социјална политика”, Уџбеник, Савез друштава социјалних радника Србије, Београд, 1999., стр. 381+9, ЦИП 304(075.8), ИД=78692876.
 2. “Методе и технике социјалног рада I”, Практикум, Факултет политичких наука, Београд, 2000., стр. 219.
 3. Коаутор, “Међународно хуманитарно право и социјална заштита”, Практикум, Факултет политичких наука, Београд, 2002.
 4. Коаутор монографије “Социјална политика и социјални рад на прагу 21. века у функцији економског и социјалног опоравка Југославије”, Савез друштава социјалних радника Републике Србије, Београд, 1997., страна 146-187.
 5. Актуелна питања социјалне политике у европском региону, Монографија, “Токови економско-социјалног преображаја”, ФПН, Београд, 1999., стр. 263-282.
 6. Социјална политика савременог света, Монографија, “Ка савременом друштву – процеси транзиције”, ФПН, Београд, 1997., стр. 141-154.
 7. Социјална политика у условима актуелних политичких и економских процеса, Монографија “Политичка сфера и рефлексија на токове у економској и социјалној области”, ФПН, Београд, 1999., стр. 187-203.
 8. Социјална политика у условима социјалног и економског преображаја Југославије, Монографија “Социјалне тензије и друштвене импликације”, ФПН, Београд, 1998., стр. 53-66.
 9. “Међународна социјална политика”, ФПН, Београд, 2008.
 10. “Социјални рад у образовању и здравству”, ФПН, Београд, 2013.
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught