Бошко Француски

наставник страног језика

Датум и место рођења

29.10.1988, Њу Делхи, Индија

Образовање

 • 2011. завршио основне студије на катедри за англистику Филолошког факултета;
 • 2012. завршио мастер студије на Филолошком факултету и стекао звање Мастер професор језика и књижевности;
 • од 2013. студент докторских студија на Филолошком факултету, положио све испите са просеком 10, у току је израде докторске дисертације.

Претходна запослења

 • од 2011. даје приватне часове ученицима основних и средњих школа;
 • од 2011., завршно са 2014., радио као замена наставника енглеског језика у О. ш. ‚‚Вељко Дугошевић“ у Београду;
 • од 2014. запослен као наставник енглеског језика на Факултету политичких наука Универзитета у Београду;
 • од 2015. хонорарно запослен као наставник енглеског језика у Рачунарској гимназији у Београду.

Објављени радови

 • „Англицизми у информатичкој и медијској лексици у српском“, Комуникација и култура, број 3, 2012, стр. 201-220, УДК 811.163.41’272, 811.111: [004:316.774], Оригиналан научни рад. (рад се такође може наћи на линку: http://www.komunikacijaikultura.org/KK3/KK3Francuski.pdf )
 • Владимир Стојановић, Изоштри ум: побољшај своје животне шансе, Београд: Математископ, 2012 (стручни превод на енглески језик, у штампи).
 • “Innovations in Web-Mediated Communicative English Language Teaching”. in: Materials of the International Scientific-practical Conference “Science, Education and Innovation”, 2 part, Urednici: А.E. Bekturganov, M.T. Kantureev, M. Zh. Maltekbasov, E.Š. Dusipov, E.B. Mukazhanov. Taldykorgan, Kazahstan: Zhetysu University, 2014, 11-14. UDK 811.111, ISBN 978-601-216-238-7
 • “Изгубљено у преводу: случај Харија Потера”, Културе у преводу. Уреднице: Проф. др Александра Вранеш и проф. др Љиљана Марковић. Београд: Филолошки факултет, 2015, стр. 261-263. ISBN 978-86-6153-286-3.
 • Our testimony: Women Victims of War from The Republic of Srpska: 1992-1995 (првод књиге: Наша исповијест: жене жртве рата из Републике Српске: 1992-1995., у сарадњи са још два преводиоца), Београд : Службени гласник, 2016. ISBN 978-86-80248-03-5, UDK 341.322.5-055.2(497.6)”1992/1995″, 355.426(497.6)”1992/1995″, COBISS.SR-ID 223031564
 • „Традиционална или е-књига, питање је сад” (у коауторству са Биљаном Ђорић Француски). У: Александра Вранеш и Љиљана Марковић (ур.), Филологија културе: Зборник резимеа. Београд: Филолошки факултет, 2016, стр. 177-179. (ИСБН 978-86-6153-401-0)
 • „Визуелни елементи стваралаштва Битлса” (рад са конференције прихваћен за објављивање у зборнику Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са X међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, 23-25.10.2015.). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016.

Учешће на конференцијама

 • International Conference English Language and Literature Studies: Structures across Cultures (ELLSSAC), Faculty of Philology, University of Belgrade, December 7-9, 2007, Belgrade, Serbia (волонтер).
 • International Conference English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality (ELLSIIR), Faculty of Philology, University of Belgrade, December 4-6, 2009, Belgrade, Serbia (волонтер).
 • Културе у преводу, Београд: Филолошки факултет, 4.-6. јуни 2015.
 • Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 23–25.октобар 2015. године, Крагујевац, Србија.
 • Филологија културе. Београд: Филолошки факултет, 9.-11. јуни 2016.

 

Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught