Бранко Васиљевић

редовни професор др

Образовање 

 • Докторат Факултета политичких наука у Београду, 1985
 • Магистратура Факултета политичких наука у Београду, 1978
 • Диплома Правног факултета у Београду, 1981
 • Диплома Факултета политичких наука у Београду, 1973

Кретање у каријери

 • 2002 – до сада: Редовни професор на Факултету политичких наука
 • 1996 – 2002: Ванредни професор на Факултету политичких наука
 • 1986 – 1996: Доцент на Факултету политичких наука у Београду
 • 1978 – 1986: Асистент на Факултету политичких наука у Београду
 • 1974 – 1978: Асистент приправник на Факултету политичких наука у Београду

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • Економски факултет у Београду (последипломске студије)
 • Факултет организационих наука у Београду

Најважније објављене књиге

 1. Нови век политичке економије, Зборник радова, уредници: Бранко Васиљевић и Божо Драшковић, Факултет политичких наука и Институт економских наука, Београд, 2016, стр. 531. ISBN 978-86-6425-008-5.  COBISS.SR-ID 225240332.
 2. Бранко Васиљевић: Лекције из савремене политичке економије, Шесто измењено издање, Завет, Београд, 2014. стр. 377. ISBN 978-86-7034-099-2. COBISS.SR-ID 204700684
 3. Ратко Радосављевић и Бранко Васиљевић: Финансијска интеграција Европске уније и финансијско тржиште Србије, Завет, Београд, 2014, стр. 340. ISBN 978-86-7034-130-2. COBISS.SR-ID 207474956.
 4. Бранко Васиљевић, Основи финансијског тржишта , 6. допуњено издање, Завет, Београд, 2009, 427 стр. ISBN 978-86-7034-074-9. COBISS.SR-ID 156523788.
 5. Бранко Васиљевић, Живота Ристић, Споменка Младеновић, редактори: Платни промет у СР Југославији у тржишним условима, Удружење банака и других финансијских организација Југославије, Београд, 1996, 309 стр. ISBN86-7080-002-0;
 6. Бранко Васиљевић, редактор: Ризици у банкарском пословању, Фокус, Београд, 1990, 129 стр. ISBN 86-7613-001-9.

Учешће у истраживачким пројектима 

 • 2008: Социјална интеграција миграната, Факултет политичких наука, Београд,
 • 2000: Основање и организација Централног регистра хартија од вредности у функцији дематеријализације хартија од вредности, НБЈ-ЗОП, Београд,
 • 1998 – 2000: Методологија за оцену бонитета правних лица, НБЈ-ЗОП, Београд,
 • 1997 – 1999: Основни токови и проблеми економско-социјалног преображаја СР Југославије (Србије и Црне Горе) у повезаности са тенденцијама тржишне економије савренманог света, Факултет плитичких наука, Београд.
 • 1999: Пословне банке и развој тржишта хартија од вредности, Савезна комисија за хартије од вредности и финансијско тржиште, Београд,
 • 1996: Могућности рехабилитације штедње грађана, Удружење банака Југославије, Београд,
 • 1996: Каматне стопе у Југославији, Народна банка Југославије, Београд,
 • 1993: Стратегија микроекономског опоравка – Санација банака и ревитализација предузећа, Економски институт, Београд, Децембар,
 • 1993: Програм санације банака, CES Mecon, Београд, Март,
 • 1990: Организација тржишта капитала у Београду, Економски институт, Београд.

Учешће на научним скуповима у земљи и иностранству

 • 2002: Euro: Implications for Europe, Implications for the World, Salzburg Seminar, Session 401, August 7 – 14, 2002.
 • 2001: World Bank Annual Bank Conference on Development Economics, Washington,
 • 2000: 25th Annual Conference of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Sidney,
 • 1996: Understanding and Complying Economic Sanctions and Export Control, Nicosia, June 14 -15.
 • 1990: Трећи светски научно-банкарски скуп, Дубровник, (реферат)

Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама 

 • Научно друштво економиста

Хоби и интересовања 

 • Енологија

Остале објављене књиге 

 1. Бранко Васиљевић, Лекције из савремене политичке економије, Пето измењено издање, Завет, Београд, 2012, 413 стр. ISBN 978-86-7034-085-5. COBISS.SR-ID 188849164.
 2. Бранко Васиљевић, Лекције из савремене политичке економије , Четврто измењено издање, Завет, Београд, 2010, 407 стр. ISBN 978-86-7034-076-3. COBISS.SR-ID 173210124.
 3. Бранко Васиљевић, Лекције из савремене политичке економије , Треће измењено издање, Завет, Београд, 2008, 384 стр. ISBN 978-86-7034-052-7. COBISS.SR-ID 146276364.
 4. Бранко Васиљевић: Основи финансијског тржишта, 5. допуњено издање, Завет, Београд, 2006, 373 стр. ISBN 86-7034-056-X;
 5. Бранко Васиљевић, Лекције из савремене политичке економије , Друго издање, Завет, Београд, 2003, 354 стр. ISBN 86-7034-052-6;3
 6. Бранко ВасиљевићОснови финансијског тржишта4. допуњено издање, Завет, Београд, 2005. стр. 346. ISBN 86-7034-064-X.
 7. Бранко Васиљевић: Основи финансијског тржишта, 3. допуњено издање, Завет, Београд, 2002, 346 стр. ISBN 86-7034-049-6.
 8. Бранко Васиљевић: Лекције из савремене политичке економије, Завет, Београд, 2002, стр. 354
 9. Бранко Васиљевић: Основи финансијског тржишта, 2. допуњено издање, Принцип, Београд, 1999, стр. 334.
 10. Бранко Васиљевић: Основи финансијског тржишта, Диамонд Хард, Београд, 1997, стр. 295.
 11. Бранко Васиљевић и Бранислав Чолановић, редактори: Тржиште новца и тржиште капитала у Југославији – Инструменти, организација, функције, Удружење банака Југославије, Београд, 1990.

Објављени чланци

а. У зборницима:

 1. Бранко Васиљевић, „Кратка историја реконструкције и санације банака у Србији“, у: Ђорђе Ђукић и Александар Живковић, ред., Прилози за привредну историју Југославије и Србије – Хиперинфлација и постхиперинфлација, Центар за издавачку делатност, Економски факултет у Београду, 2018, стр. 171 – 187. ИСБН: 978-86-403-1547-0.
 2. Бранко Васиљевић, Економска и монетарна унија – генератор кризе Европске уније?, у: Европска унија: нове и старе димензије кризе, Зборник саопштења са научног скупа „Европска унија – од кризе ка дезинтеграцији“, Факултет политичких наука, 2017, стр. 45 – 55.  ISBN 978-86-6245-030-6. COBISS.SR-ID 230069260.
 3. Бранко Васиљевић и Љубомир Шубара, Лекције грчке евро кризе, у: Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту, Зборник радова, уредила проф. др Весна Кнежевић – Предић, Факултет политичких наука, Београд, 2015, стр. 125 – 136. UDK 339.738:061.1 EU; 339.923:061.1. EU; 338.124.4 (495).
 4. Бранко Васиљевиц и Звонко Гобељић: Европска монетарна унија и финансијско тржиште, у зборнику: Криза Европске уније, приредили Слободан Самарџић и Ивана Радић Милосављевић, Службени гласник, Београд, 2013. године, стр. 112 – 123. ISBN 978-86-519-1730-4. COBISS.SR-ID 199120908.
 5. Бранко Васиљевић, Јединствено тржиште финансијских услуга Европске уније и положај финансијског тржишта Србије, у: Србија у процесу придруживања Европској унији , приредио Слободан Самарџић, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 167 – 193. ISBN 978-86-519-0407-6. COBISS.SR-ID 171267596.
 6. Бранко Васиљевић: Корпоративно управљање у банкама, Зборник: Корпоративно управљање, редактори Мирко Васиљевић и Вук Радовић, Правни факултет, Београд 2008, стр 43-57. ISBN 978-86-7630-088-4. COBISS.SR-ID 146090764
 7. Бранко Васиљевић, Свопови (стр. 228 – 231), Злоупотребе на финансијским тржиштима (стр. 446 – 450), Пословна етика на финансијским тржиштима (стр. 482 – 489), у: Комисија за хартије од вредности, Финансијска тржишта , Редакциони одбор: др Мирко Васиљевић, др Бранко Васиљевић и др Дејан Малинић, Београд, 2008. ISBN 978-86-907017-1-1. COBISS.SR-ID 146451724.
 8. Бранко Васиљевић, Реформе пензијског система и улога финансијског тржишта (стр.52 – 68), у: Дренка Вуковић и Ана Чекеревац, редактори, Социјална политика и социјалне реформ е, Факултет политичких наука, Београд, 2007. ISBN 978-86-84031-27-5. COBISS.SR-ID 145572620.
 9. Појам и обележја финансијског тржишта, у: Акционарска друштва, берзе и акције, приредио  проф. др Мирко Васиљевић, Правни факултет, Београд, 2006, стр. 713 – 727. ISBN 86-7630-037-2.
 10. Рехабилитација српског банкарског сектора, у: Дјордје Дјукић и Хасан Ханић, редактори: Приватизација банака у Србији, Београдска банкарска академија и Институт економских наука, Београд, 2006, стр. 15 – 23. ISBN 86-803315-65-6.
 11. Бранко Васиљевиц, Пензиони фондови, Осигуравајућа друштва, Остале институције, Своп, Депозитне потврде, у: Комисија за хартије од вредности, Финансијско тржиште – Институције, процеси, анализа регулатива, Београд 2005, стр. 41-48, 55-56, 214-219. ISBN 86-907017-0-2.
 12. Бранко Васиљевић, Role of the Long-Term Bonds in Monetary Policy Operations of the National Bank of Serbia, Policy and Legal Advisory Centre, Belgrade, December 2003.
 13. Бранко Васиљевић, Милорад Бејатовић, Пруденциона контрола осигурања, у: Приватизација и перспецтиве осигурања у земљама у транзицији, Јелена Коцовић и Хасан Ханић, редактори, Економски факултет у Београду, 2003, стр. 107 – 119. ISBN 86-05031-5.
 14. Бранко Васиљевић, Политекономска димензија приватизације, у: Посткомунизам и демократске промене, Приредили Вучина Васовић и Вукашин Павловић, Југословенско удружење за политичке науке и Факултет политичких наука, Београд, 2002, стр. 427 – 437. ISBN 86-84031-02.
 15. Општи обрасци кретања берзанских цена, у: Јелена Кочовић, Хасан Ханић и Дејан Ерић, редактори, Трансформација предузећа и финансијска тржишта, Економски факултет, Београд, 2000, стр. 96 – 111.
 16. Развој финансијског тржишта у Југославији – Претпоставке и ограничења, у : Политика и економски и социјални процеси, Факултет политичких наука, Београд, 1999, стр. 97 – 115.
 17. Улога банкарског система у процесу приватизације, у : Улога синдиката у процесу приватизације, Београд, 1999, стр. 160 – 165.
 18. Управљање банкама (коаутор), у : Савремено банкарство, Редактор Бранко Чолановић, ЕЦПД, Београд, 1998, стр. 37 – 87.
 19. Курс динара – међународни оквир транзиције југословенске привреде, у : Социјалне теннзије и друштвене импликације, Факултет политичких наука, Београд, 1998, стр.177 – 189.
 20. Европска монетарна интеграција, еуро и динар, у : Ка савременом друштву – процеси транзиције, Факултет политичких наука, Београд, 1997, стр. 261 – 275.
 21. Проблеми формирања каматних стопа југословенских банака, у : Финансијски и банкарски манаџмент у савременим условима привређивања, Приштина, 1997, стр. 40 – 51.
 22. Тенденције развоја савременог банкарства, Зборник са ИИ саветовања информатичара, Нови Сад, 1996, стр. 1 – 7.
 23. Дивидендна политика, Прибављање екстерног капитала ; Трошак капитала, у : Бранко Ж. Љутић, редацтор, Основи финансија за менаџере, Пандаграф, Београд, 1996.
 24. Проблеми ефикасности, рационалности и рентабилности у пословању банака, у : Југословенско банкарство у транзицији и стратегији економског опоравка, Савез економиста Србије, Ниш, 1994, стр. 155 – 167.
 25. Релевантност политичке економије данас, Криза и/или ренесанса политичке економије, Редактори Вера Пилић-Ракић и Живојин Ракочевић, ИБН Центар, Београд, 1993, стр. 88 – 97.
 26. Теорија и будућност финансијског посредовања, у : Политичка економија и савремено друштво, Редактори Вера Пилић- Ракић, Живојин Ракочевић и Бранко Медојевић, Економски факултет, Београд, 1994, стр. 227 – 234.
 27. Ризици предузећа у платном промету са иностранством, Менаџмент и развој фирме, Редактор Бранко Ж. Љутић, Цемик, Београд, 1994, стр. 123 – 131.
 28. Становништво као фактор тржишта капитала ; Инвестициони фондови ; Рејтинг агенције, у : Бранко Чолановић, редактор, Финансијско тржиште Југославије, Економски институт, Београд, 1993, стр. 339 – 343 ; 343 – 355 ; 429 – 437.
 29. Сарадња наших предузећа са европским финансијским тржиштем (коаутор), Благоје Бабић, редацтор, Југославија у европским финансијама, БЕЦ и ИМПП, Београд, 1993, стр. 188-198.
 30. Нови банкарски послови и ризици, у: Доградња банкарског система Југославије у условима отворене тржишне економије, БЕЦ, Београд, 1992, стр. 40 – 48.
 31. Money and Short-Term Securities market, Banks in Serbia, Beopress, 1993
 32. Инвестиционо банкарство (коаутор), у : Редактори Павле Петровић и Марко Симонети, Деоничарски капитал у Југославији, Економски институт, Београд, 1990.
 33. Banking Reform in Yugoslavia and its International Context (koautor), Third World Scientific Banking Meeting, Dubrovnik, ECPD, Belgrade, 1990.
 34. Економске основе штрајкова у Београду, у : Обуставе рада (штрајкови) у Београду, ГВСС, Београд, 1988, стр. 46 -58.
 35. Могућности извоза технологије, у : Трансфер технологије, Зборник, Пословна политика, Београд, 1982.
 36. Искуство Београдске банке у извозу технологије, у : Извозна оријентација и трансфер технологије, СКУПС, Пословна политика, Београд, 1982, стр. 65 – 68.
 37. Лексикон удруженог рада (разне одреднице), Економика, Београд, 1979.

б. У часописима :

 1. Бранко Васиљевиц и Ратко Радосављевић: Интеграција банкарског тржишта Европске уније и формирање банкарске уније”, Право и привреда, број 4-6/2013, стр. 278 – 289. ISNN 0354-3501.
 2. Бранко Васиљевић, Миона Делић, Финансијска криза и регулација, Право и привреда, 4 – 6/2010, стр. 235 – 246. UDK 347.7. ISSN 0354-3501.
 3. Бранко Васиљевић и Ратко Радосављевић, Финансијска интеграција Европске уније и регулисање системског ризика, Право и привреда, Број 4 – 6, 2012, стр. 305 – 317. UDK 347.7. ИССН 0354-3501.
 4. Бранко Васиљевић и Звонко Гобељић: Политичка економија евра, Годишњак Факултета политичких наука , Година В, Број 6, Децембар 2011. ISSN 1820-6700. UDC 338.23:336.74(4-672ЕУ).
 5. Бранко Васиљевић: Светска економска криза и економска теорија, Сингидунум ревија, Вол.8, Но.2, 2011, стр. 5 – 11. ISSN 1820-8819. УДК 338.124.4(100); 330.834.
 6. Бранко Васиљевић: Финансијске кризе и резистентност  банкарских система, Право и привреда, бр. 4 -6/2011, стр. 553 – 562.
 7. Бранко Васиљевић, Утицај дознака на економски и социјални развој у Србији, Годишњак Факултета политичких наука , Година III, број 3, Децембар 2009, стр. 199 – 213. COBISS.SR-ID 145774604.
 8. Бранко Васиљевић, Миона Делић, Регулација финансијског тржишта, Право и привреда , 5 – 8, 2009, стр. 466 – 478. UDK 347.7. ISSN 0354-3501.
 9. Бранко Васиљевић: Независност централне банке, Право и привреда, 5-8, 2008, стр. 735-749.
 10. Бранко Васиљевић: Транспарентност и корпоративно управљање банкама, Призма Пословни Магазин, Фебруар 2004, стр. 50 – 54. ISSN 1451-6500.
 11. Бранко Васиљевић и Сладјана Барјактаровић – Ракочевић: Инвестициони ризици  и транзициони процеси, Призма Пословни Магазин, Јануар 2004, стр. 40 – 44. ISSN 1451-6500.
 12. Бранко Васиљевић: Још једном о финансијском тржисту, Економски анали, Јул 2001, стр. 21 – 26. UDK 3:33. ISSN 0013-3264.
 13. Бранко Васиљевић: Проблеми остваривања пруденционе контроле, Југословенско банкарство, број 3 – 4, 2000, стр. 21 – 29. ISSN 0350-4077
 14. Бранко Васиљевић: Санација банака и транзиције у Југославији: Југословенско банкарство, број 9 – 10/ 1999, стр. 3 – 12.
 15. Бранко Васиљевић: Основи повезивања банака, Право и привреда, 5-8/1998, стр. 375-386.
 16. Бранко Васиљевић: Проблеми увођења Европске монетарне уније и евра, Југословенако банкарство, 5/1998.
 17. Бранко Васиљевић: Принос и ризик финансијских инструмената, Берза, 171997, стр. 56 – 74.
 18. Бранко Васиљевић: Санација и стечај банака, Право и привреда, 5 – 8/ 1997, стр. 412 – 418.
 19. Бранко Васиљевић: Европска монетарна интеграција, еуро и динар, Југословенско банкарство, 5-6/1997, стр. 22-28.
 20. Бранко Васиљевић: Банкарски систем у процесу транзиције, Финансије, 1-2/1996, стр. 98 – 102.
 21. Бранко Васиљевић: Управљање пасивом банке, Билансирање и пословне финансије, 1/1994, стр. 59 – 64.
 22. Бранко Васиљевић: Основне карактеристике девизног тржишта, Билансирање и пословне финансије, 8/1996, стр. 18 – 23.
 23. Бранко Васиљевић: Хипотекарно тржиште, Берза, 9/1996, стр. 25 – 36.
 24. Бранко Васиљевић: Југословенско банкарство пред реформом, Економски сигнали, септембар 1994, стр. 28 – 32.
 25. Бранко Васиљевић: Реорганизација платног промета, Економска политика, Погледи и мишљења, 2058/1991.
 26. Бранко Васиљевић: Постоји ли тржиште краткорочних хартија од вредности, Билтен Тржишта новца, 475 – 1991.
 27. Бранко Васиљевић: Инкорпорација друштвеног предузећа путем издавања интерних деоница, Билтен тржишта новца, 7/1991.
 28. Бранко Васиљевић (коаутор): Ризици из нових банкарских послова, Правни живот, 9-10/1992.
 29. Бранко Васиљевић: Увод у анлизу и оцену бонитета банака, Југословенско банкарство, 1-2/1992, стр. 3 – 11.
 30. Бранко Васиљевић: Банкарски холдинг, Берза, 1/1992.
 31. Бранко Васиљевић: Реформа новца и банака у социјалистичким земљама, Новац целог света, 1/1993.
 32. Бранко Васиљевић: Нека питања праксе девизног тржишта, Берза, Посебно издање, Септембар, 1993.
 33. Бранко Васиљевић:: Нови Закон о банкама, Ревија Славија банке, лето 1993.
 34. Отворена питања примене Закона о банкама, Право и привреда, 1-4/1994, стр. 208 – 213.
 35. Бранко Васиљевић: Концепт платног промета у СР Југославији, Економска политика, Погледи и мишљења, 25. 03. 1994.
 36. Бранко Васиљевић: Приступ анализи ризика у банкарском пословању, Весник Инвестбанке, Јануар/Фебруар 1989.
 37. Бранко Васиљевић (коаутор): Банкарски сектор у функцији виших облика сарадње са иностранством, Пословна политика, Јун 1995, стр. 31 – 35.
 38. Бранко Васиљевић: Актуелни проблеми финансирања пољопривредне производње и финансијско тржиште, Пословна политика, Март 1995, стр. 22 – 24.
 39. Бранко Васиљевић: Организација брокерске функције банке, Југословенско банкарство, 3-4/ 1995, стр. 28 –
 40. Бранко Васиљевић: Берзански посредници у нашем и упоредном праву и пракси, Право и привреда, 3-6/1995, стр. 479 – 486.
 41. Бранко Васиљевић: Нови међународни стандард солвентности, Југословенско банкарство, 2/1989, стр. 19 – 22.
 42. Бранко Васиљевић: Финансирање комерцијализације иновација, Југословенско банкарство, 1/1989, стр. 15 – 20.
 43. Бранко Васиљевић: Компаративни поглед на нацрт Закона о банкама, Југословенско банкарство, 11/1988, стр. 18 – 20.
 44. Бранко Васиљевић:  Реформа банака на пола пута, Економска политика, Погледи и мишљења, 1913-14/1988.
 45. Бранко Васиљевић: Депозитни цертификати, Југословенско банкарство, 7-8/1988.
 46. Бранко Васиљевић:  Теоријске основе “самоуправне банке” – од Прудонове “Пучке банке” до банке као “сервиса удруженог рада”, Весник Инвестбанке, Јул – Август 1988.
 47. Бранко Васиљевић (коаутор):  Светско тржиште капитала и криза дуга земаља у развоју, Весник Инвестбанке, Јул – Август 1987.
 48. Бранко Васиљевић (коаутор): Конзорцијално финансирање пројеката (коаутор), Весник Инвестбанке, Мај 1987.
 49. Бранко Васиљевић:  Светско тржиште, централно-планске привреде и кризе, Марксистичка мисао, 1/1987.
 50. Бранко Васиљевић (коаутор): Опретерећеност аграрним максимумом, Економска политика, Погледи и мишљења, 1903/1986.
 51. Бранко Васиљевић: Девизни курс и социјализам, Финансије, 9 – 10/1986.
 52. Бранко Васиљевић: Инфлација и равнотежа, Економска политика, Погледи и мишљења, 1650/1984.
 53. Бранко Васиљевић: Новац у совјетској теорији и пракси, Финансије, 9 – 10/1984, стр. 490 – 507.
 54. Бранко Васиљевић: Ка промени Закона о заједничким улагањима, Економска политика, Погледи и мишљења, 1980/1983.
 55. Бранко Васиљевић: Неки проблеми трансфера технологије у домаће организације удруженог рада, Производња, 2/1983.
 56. Бранко Васиљевић: Два концепта индустријализације, Политиколошке студије, 1/1983.
 57. Бранко васиљевић: Економски плурализам и социјализам,  Марксистичка мисао, 1/1982.
 58. Бранко Васиљевић: Улога банака у трансферу технологије, Југословенсако банкарство, 8/1981.
 59. Бранко васиљевић (коаутор): Производња вредности и производња за тржиште, Економска политика, Погледи и мишљења, 1533/1981.
 60. Бранко Васиљевић: Трансфер технологије и међународна подела рада, Производња, Јун-Јул 1981, стр. 69-72.
 61. Владимир Глигоров и Бранко Васиљевић:  Бухарин и Преображенски о прелазном периоду, Марксизам у свету, 10/1979, стр. 144 – 167.
 62. Бранко Васиљевић: Трансфер нуклеарне технологије и земље у развоју, Социјализам, 1/1979, стр. 73 – 85.
 63. Научно-технолошка револуција и социјалистичко самоуправљање, Марксистиучка мисао, 571978, стр. 29 – 34.
 64. Бранко Васиљевић:  Симон де Сисмонди версус Карла Маркса и његових ученика, Видици, 6 – 6/1978.
 65. Бранко Васиљевић:  Империјалистичка доминација и “бекство мозгова”, Видици, 2/1978.
 66. Бранко Васиљевић: Латинска Америка – елементи економске зависности, Видици, 4/1977.

ц. Дисертације : 

 1. Политика спољноекономске заштите источноевропских социјалистичких земаља, Докторска теза, Факултет политичких наука, Београд, 1985.
 2. Колонијална међународна подела рада, Магистарска теза, Факултет политичких наука, Београд, 1978.

д. Скрипте :

 1. Проф. Др Бранко Васиљевић и проф. др Стојан Дабић, Банкарски менаџмент, Факултет организационих наука, Београд, 2003.
 2. Лекције из савремене политичке економије, Факултет политичких наука, Београд, 2001.
 3. Бранко Васиљевић, Мирко Васиљевић, Дејан Ерић, Дејан Шошкић, Финансијско тржиште – Регулатива, институције, инструменти, анализа,  Приручник за полагање брокерског испита, Савезна комисија за хартије од вредности и финансијско тржиште, Београд, 2001, стр.  110 – 123, 123 – 128, 185 – 193.
 4. Приручник за обуку брокера, део И: Значај и врсте финансијског тржишта у свету, Савезна комисија за хартије од вредности и финансијско тржиште, Београд, 1998, стр. 6 – 18.
 5. Приручник за обуку приправника, Део III: Управљање билансом банака, Удружење банака Југославије, Београд, 1997, стр. 1 – 33.

е. Прикази :

 1. Властимир Вуковић: Структурне промене и перформансе банкарства Србије: 2002 – 2008, Финансије, 1-6, 2010, стр. 372 – 377.
 2. Нови  амерички банкарски закон, Југословенско банкарство, број 9 – 10/ 2000, стр. 68 – 72.
 3. Сретен Сокић: Транзиција – илузија или будућност, Економска политика, 2115/16, 2000.
 4. Вукашин  Павловић: Друштвена репродукција и класна борба, Социјализам у свету, 7/1978.
 5. A. Eckstein: China’s Economic Revolution, Социјализам у свету, 10/1979.
 6. M. Berth:  Mao’s China, A Study of Socialist Economic Development, Социјализам у свету, 10/1979.

ф. Новински текстови :

 1. Бранко Васиљевић и Драган Бисенић: Џорџ  Сорош и светски капитализам, НИН, јун 1999.
 2. Један радник – два система, Борба, 15. 11. 1988.
 3. Уместо ревизије – визије, Нове омладинске новине, 2. 03. 1986.
 4. Проблеми укључивања у међународну поделу рада, Студент, 23. 04. 1980.

Преводи

 1. Г. Ј. Сокољников, О неким теоријским претпоставкама реформе новца, Марксистичка мисао, 2/1984.
 2. Г. Ј. Сокољников, Јесењи “застоји” и проблеми привредног развитка, Марксизам у свету, 9 – 10/1983.
 3. В. Г. Громан, О неким емпиријски испољаваним законитостима у нашој привреди, Марксизам у свету, 9 – 10/1983.
 4. Л. Јуровски, О проблему плана и равнотеже у совјетском привредном систему, Марксизам у свету, 9 – 10/1983.
 5. Н. Д. Кондратјев, критичке примедбе на план развитка привреде, Марксизам у свету, 9 – 10/1983.
 6. С. Г. Струмилин, Индустријализација СССР и епигони народњаштва, Марксизам у свету, 9 – 10/1983.
 7. М. Кшижановски, Уз изградњу перспективне петољетке, И Марксизам у свету, 9 – 10/1983.
Бранко Васиљевић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught