Драган Ђукановић

ванредни професор др

Образовање 

 • Докторат, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2006.
 • Магистратура, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2004.
 • Диплома, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 1999.

Кретање у каријери

 • 2017 – ванредни професор, Факултет политичких наука Универзитета у Београду,
 • 2013–2017, виши научни сарадник, Институт за међународу политику и привреду, Београд,
 • 2008–2013, научни сарадник, Институт за међународу политику и привреду, Београд,
 • 2004–2008, истраживач сарадник, Институт за међународу политику и привреду, Београд,
 • 2001–2004, приправник, Институт за међународу политику и привреду, Београд.

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • Дипломатска академија Министарства спољних послова Републике Србије – 2010. и 2011. године.

Најважније објављене књиге

 1. Драган Ђукановић, Балкан на постхладноратовском раскршћу, Институт за међународну политику и привреду, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2016, 210. стр.
 2. Драган Ђукановић, Институционални модели и демократизација постјугословенских држава, Институт за међународну политику и привреду, 2007, 336 стр.

Учешће у истраживачким пројектима

 1. Од 8. марта 2012. године до марта 2013. године руководилац међународног пројекта Утицај политике условљавања ЕУ на права и заштиту мањина у Словачкој и Србији, којег су уз потпору Министарства просвете и науке Републике Србије и Министарство просвете Републике Словачке, заједнички реализовали Институт за међународну политику и привреду из Београда и Филозофски факултет Comenius универзитета у Братислави,
 2. секретар пројекта и учесник на пројекту Србија и савремени свет: перспективе и путеви учвршћења спољнополитичког, безбедносног и спољноекономског положаја Србије у савременим процесима у међународној заједници – Пројекат. бр. 149002Д, финансираног од Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, у периоду 2008–2010;
 3. заменик координатора тима за израду предлога пројекта за период 2011–2017, са којим је ИМПП аплицирао на конкурс Министарсва за науку и технолошки развој – Србија у савременим међународним односима: стратешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитилки, међународни економски, правни и безбедносни аспетки Института за међународну политику и привреду. Такође, и учесник на овом пројекту.

Чланство у професионалним организацијама

– уредник часописа Међународна политика од 17. септембра 2008. године до 28. фебруара 2017. године,

– члан Уредништва часописа Међународни проблеми од 24. априла  2008.

– члан Извршног одбора Удружења за међународно право (Београд) од 2007. године

– председник Програмског савета научне конференције Србија и регионалне интеграције, организатори: Институт за међународну политику и привреду, Београд, и Hanns Seidel Stiftung, Београд, 15. јун 2009,

– председник Програмског савета научне конференције Улога и место Републике Србије у међународним организацијама, Организатори: Институт за међународну политику и привреду, Београд, и Hanns Seidel Stiftung, Београд, Београд, 12-14. октобар 2010;

– члан Програмског савета научног скупа Japan and Serbia: Regional Cooperation and Border Issues: Comparative Analysis, ИМПП, Research Institute for World Languages, Osaka University, Osaka – Београд, 9-10 September 2010,

– председник Програмског савета конференције Усклађивање спољне политике Републике Србије са Заједничком спољном и безбедносном политиком Европске уније, Организатори: Институт за међународну политику и привреду, Београд, и Hanns Seidel Stiftung, Минхен, Београд – Београд, 10-11. октобара 2011;

– координатор конференције Унапређење односа Републике Србије са државама Југоисточне Европе, Организатори: Институт за међународну политику и привреду, Београд, и Hanns Seidel Stiftung, Минхен, Београд – Београд, 8. и 9. октобар 2012;

– координатор скупа Од балканских ратова до балканског мировног пројекта, Организатори: Центар за стратешка истраживања Министарства иностраних послова Републике Турске и Институт за међународну политику и привреду,  20. септембра 2012.

– координатор научне конференције Изазови и перспективе проширења Европске уније на Западни Балкан, ИМПП, Hanns Seidel Stiftung, 20-21. јун 2013.

– конференција Спољнополитички дијалози: Државе Западног Балкана  на путу у Европску унију, ИМПП, Hanns Seidel Stiftung, планина Тара, 10-12. јануар 2015.

– потпредседник Центра за спољну политику, Београд (2011),

– потпредседник Форума за међународне однсое Европског покрета у Србији (2015),

– члан Савета Центра за интердисциплинарне студије Балкана (2014),

Специјализације у иностранству

 • The Alexanteri Institute Finnish Centre for Russian and Eastern European Studies, University of Helsinki, Хелсинки, Финска стуридијски боравак од 5. до 22. фебруара 2005. године посвећен проучавању међудржавне сарадње Нордијског региона.

Објављени чланци

Драган Ђукановић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught