Драган Симић

редовни професор др

Образовање

 • 1981. – 1985. – Факултет политичких наука Универзитета у Београду, смер за међународне односе
 • 1992. – Магистрирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на тему “Схватање мира код Јохана Галтунга”
 • 1999. – Докторирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на тему “Нови светски поредак”

Кретања у каријери

 • 1985- до данас, био члан издавачких савета часописа Гледишта, Видици, Филозофског факултета БУ у два сазива, као и члан савета Грађевинског факултета БУ. Од његовог утемељивања уредник и члан савета лексикона “Ко је ко у Србији”. Као члан истраживачког тима Института за политичке студије из Београда, учествовао у испитивању јавног мњења Београда и Србије, у научне и комерцијалне сврхе.
 • од 1993. –  до данас- Члан европског удружења за истраживања мира – European Peace Research Association – EUPRA,
 • 2000- 2004. – Потпредседник и председник Југословенске лиге за мир, независност и равноправност народа, Члан Извршног комитета Балканске федерације невладиних организација ФЕ.БА.НГО са седиштем у Атини, 2004 – 2006.
 • 1997-2000. – Директор међународне сарадње Института за геополитичке студије из Београда, као и сарадник Центра за међународне студије Факултета политичких наука,
 • Председник Комисије Министарства омладине и спорта за доделу средстава невладиним организацијама – 2007, 2008, 2009.
 • Члан стручне Комисије Фонда за младе таленте Владе Републике Србије
 • 2000-2004. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, доцент
 • 2004- 2009, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, ванредни професор
 • 2009- до данас – Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, редовни професор на предметима Међународни односи, Глобална и национална безбедност, Савремене теорије међународних односа, Савремене теорије безбедности, Спољна и безбедносна политика САД, Спољна и безбедносна политика САД после Хладног рата, Српско-амерички односи, Међународни односи на почетку 21. века
 • 2003- 2004, Факултет политичких наука, продекан за основне студије
 • 2003. – до данас – Члан Удружења Фулбрајтових стипендиста у Србији
 • 2004. – Оснивач Центра за студије САД на Факултету политичких наука Универзитета у Београду
 • 2004. – до данас – директор Центра за студије САД на Факултету политичких наука Универзитета у Београду
 • 2007. – до данас, Оснивач и председник Удружења за студије Сједињених Америчких Држава у Србији
 • 2004. – 2011. – Шеф специјалистичких академских студија САД на Факултету политичких наука Универзитета у Београду
 • 2010. – до данас- шеф мастер академских студија САД на на Факултету политичких наука Универзитета у Београду
 • 2012. -2015 – руководилац докторских студија на смеру Међународне и европске студије на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука
 • 2012. – 2015 – Члан савета Универзитета у Београду – Факултета политичких наука
 • Члан Редакције часописа „Војно Дело“ и „Review of International Affairs“
 • Ментор на неколико стотина семинарских и дипломских радова студената, као и преко сто магистарских, мастер и докторских теза
 • 2015. – до данас, Декан Универзитета у Београду – Факултета политичких наука

Важнији истраживачки пројекти

 • У својству стручњака, испред Факултета, затим као представник Југословенске лиге за мир, независност и равноправност народа, а касније, испред Института за геополитичке студије учествовао на више од сттину међународних конференција у Атини, Софији, Риму, Фиренци, Бечу, Паризу, Берлину, Санкт Петербургу, Москви, Будимпести, Букурешту, Прагу, Солуну, Бриселу, Варшави, Вашингтону, Лос Анђелесу, Риму…
 • Међународни истраживачки пројекат The Decade of Change: The Security Policies of the Central European Countries 1989- 1999, Школа националне одбране Министарства одбране Мађарске “Миклош Зрињи”
 • 2006 – 2011- Учесник на истраживачком пројекту “Србија и Евроатлантске интеграције” финансираном од стране Министарства за науку и технологију Владе Републике Србије
 • 2008 – 2009. учесник у пројекту „Сигурност у Југоисточној Европи” финансираном од стране министарстава Науке Републике Хрватске и Републике Србије
 • 2011-до данас –Учесник на истраживачком пројекту “Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту” финансираном од стране Министарства за науку и технологију Владе Републике Србије
 • 2015-2016- Координатор пројекта „Support  to the integration of migration in academic curricula: curriculum development for the master’s program “Studies of Migration” – IOM, Belgrade
 • 2016. – до данас – Председник одбора за подизање спомен обележја убијеном премијеру Зорану Ђинђићу

Важнији објављени радови

Монографије: 

 • Позитиван мир, Академиа Нова, Београд, 1993,
 • Поредак света, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999
 • Наука о безбедности – савремени приступи безбедности, Службени Лист СРЈ, Факултет политичких наука, Београд, 2002.
 • Светска политика – међудржавни и међународни поредак, Светска политика, Глобални односи, Чигоја штампа, Факултет политичких наука, Београд, 2009.
 • Расправа о поретку, Завод за уџбенике, Београд, 2012, Друго издање
 • Драган Р. Симић, Ур., Интеграција Западног Балкана у мрежу глобалне безбедности, Удружење за студије САД у Србији, Чигоја штампа, Београд, 2011.
 • Мека моћ држава, Приређивач књиге (заједно са мр Драганом Живојиновићем и Николом Косовићем), Удружење за студије САД у Србији, Центар за друштвена истраживања, Београд, 2013.
 • Политика Сједињених Америчких Држава према региону Западног Балкана и Републици Србији, Уредник књиге (заједно са мр Драганом Живојиновићем), Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд, 2015.
 • Сједињене Америчке Државе и изазивачи, Ур., (заједно са мр Драганом Живојиновићем и Николом Јовићем, МА), Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд, 2015.

Преводи књига:

 • Џозеф С. Нај, Како разумевати међународне сукобе – увод у теорију и историју, Стубови културе, Београд, 2006.
 • Џон Миршајмер, Трагедија политике великих сила, (заједно са мр Драганом Живојиновићем и мр Миљаном Филимоновићем), Удружење за студије Сад у Србији, Београд, 2009.
 • Роберт Д. Шулцингер, Америчка дипломатија од 1900. године, (заједно са мр Драганом Живојиновићем) Удружење за студије САД у Србији, Београд, 2011.

Одабрани текстови у магазинима, стручним часописима и зборницима радова:

 • „Залеђени механизам“, Студент,1 / 2,1985.
 • „Југословенски федерализам“, Студент, 13/1985.
 • „Самоуправна скалинада“, Студент, 17/1985.
 • „Криза политичког система“, Студент, 24 / 1985.
 • „Честе промене на врху“, Студент, 3/ 1986.
 • „Respublica ante Portas“, Студент, 47/ 1986.
 • „Социјалистички пројект на доградњи“, НОН, 601 / 1987.
 • „Ужа (с) или Република“, НОН, 653/1987. (са С. Бранковићем)
 • „Теоријски основ расправе о уставом положају Србије“, РК ССО Србије, с.а. Београд (Са С. Бранковићем)
 • „Тешкоће појмовног одређивања мира“ , Поља, бр. 383 – 384., Нови Сад, 1991.
 • „ Огледало друштвене стварности“, НОН, 614 / 1987.
 • „Благоциљање апостола аутономије“, НОН, 618/ 1987.
 • „По диктату државне принуде“, НОН, 636/1987.
 • „Гласачко тело у отклону“, НОН, 636 / 1988.
 • „Левица у хиљаду комада“, НОН, 635 / 1988.
 • „Лабуристичка партија у кризи 1979 – 1983“, Идеје, 3 / 1988, стр. 31 – 55.
 • „Октроисана јавност“, (Интервју), Новости 8, 495 / 1989.
 • „Плурализам анте портас“, Књижевна реч, јул 1989.
 • „Упоредни приказ различитих традиција у промишљању мира“, Поља, бр. 385 – 386., Нови Сад, 1991.
 • “Балкан и нови светски   поредак”, Зборник Тајна Балкана (два издања), СКЦ, Београд, 1994, 1995, стр. 251- 267.
 • „Американци у Македонији“, Студент, 10/ 1994.
 • „Равнотежа снага или светска држава”, часопис Економика, бр. 9/10, 1995, стр. 76 – 78.
 • “Србија изнад Лимеса”, Зборник Србија и Европа, Дом културе Студентски град, Београд, 1996, стр. 215 – 221.
 • “The Role of Military Force in the New World Order: New and Old Sources of Power in the Balkans”, zbornik Changes, Chances and Challenges Europe 2000, Akademia Kiado, Budapest, 1995, pp. 79 – 82.
 • “Нове димензије моћи и геополитичка стварност српског народа”, Зборник Геополитичка стварност српског народа, Институт за геополитилке студије, Београд, 1997, стр. 275 – 283.
 • “Probable Impacts of NATO Enlargement to the East”, prilog ²Quo Vadis NATO², Међународни истраживачки пројекат Министарства одбране Мадјарске Budapest, 1997.
 • “Управљање сукобима ниског интензитета”, Зборник Косово и Метохија – изазови и одговори, Институт за геополитичке студије, Београд, 1998.
 • Међународни истразивачки пројекат ²the Decade of Change: The Security Policies of the Central European Countries 1989- 1999², ²Defence and Security Policy of the Federal Republic of Yugoslavia in the Decade of Changes², (заједно са генералом Радованом Радиновићем), Школа националне одбране Министарства одбране Мадјарске Mikloš Zrinji², Budapest, Будапест, прилог Института за геополитичке студије из Београда, 1998.
 • “Упоредни приказ различитих традиција у промишљању мира”, Зборник Поља политике, прир. Љубиша Деспотовић, Југословенско удрузење за политичке науке, Нови Сад, 1999. Стр. 289 -301.
 • “Национализам версус нови светски поредак”, Мањинско питање у односима балканских народа, Зборник радова, СПС, Београд, 1999, стр. 113 – 122.
 • Зборник ²Information Management in the Field of Security Policy in the Southeast European Region², Security Issues of Fr Yugoslavia  within the Changes in Southeast Europe, National Defense Academy, Vienna, 2000, pp. 69- 75.
 • “From Civilian – Military to Civil-Military Relations in FR Yugoslavia”, Zbornik Civil– Military Relations in Southeast Europe, National Defence Academy, Vienna, 2001, pp. 89- 111.
 • “Савремене теорије безбедности”, Зборник Реформа сектора безбедности, Центар за проуцавање одбране и безбедности Института Г17, Београд, 2003, стр. 11- 41.
 • “The Evolution of Civil/Military Relations in FRY and the State Community of Serbia and Montenegro”, in: Philipp H. Fluri, Gustav E. Gustenau, Plamen I. Pantev, Eds., The Evolution of Civil- Military Relations in South East Europe – Continuing Democratic Reform and Adapting to the Needs of Fighting Terrorism,  Physica- Verlag, Heidelberg, 2005, pp. 197-209. ISBN: 978-3-7908-1572-6
 • „Савремене теорије безбедности“, у: Павле Јанковић, приређивач, Антологија текстова са Школа Реформе сектора безбедности, ИСАЦ Фонд, Београд, 2006, стр. 155-183.
 • U. S. National Security Strategy 2002“, in: Ljubinka Trgovčević, Ed., 125 Years of Diplomatic Relations between The USA and Serbia, Faculty of Political Sciences University of Belgrade, Belgrade, 2008, pp.  197- 202.
 • „Још једанпут о „четири Велике дебате“ – цртице из историје науке о међународним односима“, Политичка ревија, Година  (XX) VII , Вол = 18, бр. 4/2008, стр. 1465. – 1484.
 • „Узбурканост у глобалној политици – од међудржавног поретка до глобалног друштва“, Српска политичка мисао,  Година 15, Вол. 22, број 4/2008, стр. 11 – 30.
 • „Америчко стратешко мишљење на почетку 21. века“, Међународна политика, Јануар – март 2009., бр. 1133, стр. 73 – 83.
 • Одреднице: МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ и МЕЂУНАРОДНИ ПОРЕДАК , у: ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ДЕМОКРАТИЈЕ, Гл. редактор: Проф. др Вукашин Павловић, Службени Гласник, Београд, (у припреми)
 • „Теорија офанзивног неореализма Џона Миршајмера“, (заједно са мр Драганом Живојиновићем), у: Џон Миршајмер, Трагедија политике великих сила, Удружење за студије САД у Србији, Београд, 2009, стр. 11 – 15.
 • „Америчко – српски односи“, одредница у: Српска енциклопедија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010, стр. 185 – 190.
 • „Од Спутњика до Ленова: шест таласа америчког деклинизма после Другог светског рата“, (заједно са мр Драганом Живојиновићем), у:  ГОДИШЊАК 2010, Година ИВ, Број 4, стр. 269-295.
 • “Спољна политика глобалног колоса: Америчка дипломатија од 1900. године Роберта Д. Шулцингера“, (заједно са мр Драганом Живојиновићем) у: Роберт Д. Шулцингер, Америчка дипломатија од 1900. године, Удружење за студије САД у Србији, 2011, стр. 13 – 17.
 • приређивач прилога (заједно са  мр Драганом Живојиновићем) у књизи: Роберт Д. Шулцингер, Америчка дипломатија од 1900. године, Удружење за студије САД у Србији, 2011, стр. 423 – 468.
 • „Да ли је опадање неминовно? – Неколико аргумената против“ (заједно са мр Драганом Живојиновићем), Српска политичка мисао, Година XВИИИ вол. 32, Број 2, 2011, стр. 169 – 190.
 • „Мрежа глобалне безбедности на почетку 21.века“, у: Драган Р. Симић, Ур., Интеграција Западног Балкана у мрежу глобалне безбедности, Удружење за студије САД у Србији, Чигоја штампа, Београд, 2011, стр. 31 – 44.
 • “Може бити само један”: Председнички избори у САД 2012. и два председничка кандидата“, (заједно са мр Драганом Живојиновићем), Политички живот, број 6, децембар 2012, стр. 31 – 43.
 • „Различита виђења распореда моћи у међународним односима после Хладног рата“, (заједно са мр Драганом Живојиновићем) у: Радмила Накарада, Драган Живојиновић, Ур., Србија у у европском и глобалном контексту, Факултет политичких наука, Београд, 2012, стр. 17 – 45.
 • Тукидидом против процесора: зашто је стратешко мишљење важно и у 21. веку“, (заједно са мр Драганом Живојиновићем), Политички живот, број 8, јул 2013, стр.  17 – 26.
 • 2013. – Мека моћ држава, Приређивач књиге (заједно са мр Драганом Живојиновићем и Николом Косовићем), Удружење за студије САД у Србији, Центар за друштвена истраживања, Београд, 2013., 978-86-87873-03-2
 • 2013. – „Serbia and its neighbours – Continuity of Old and/or New Policy?“, (заједно са др Драганом Ђукановићем и мр Драганом Живојиновићем), The Review of International Affairs, No. 1151, Volumen LXIV, July/September 2013, Институт за међународну политику и привреду, Београд,2013,пп.104-118
 • 2013. – „О „сукобу цивилизација Семјуела Хантингтона“ – двадесет година касније“, (заједно са мр Драганом Живојиновићем), Српска политичка мисао, „Вол. 42, бр. 4/2013, Децембар 2013, стр. 255 – 272.
 • „Моћ меке моћи“, (заједно са мр Драганом Живојиновићем) у: Драган Р. Симић, Драган Живојиновић, Никола Косовић, Прир., Мека моћ држава, Удружење за студије САД у Србији, Центар за друштвена истраживања, Београд, 2013., стр. 12 – 17.
 • Мека моћ држава, Приређивач књиге (заједно са мр Драганом Живојиновићем и Николом Косовићем), Удружење за студије САД у Србији, Центар за друштвена истраживања, Београд, 2013., ИСБН: 978-86-87873-03-2
 • „Serbia and its Neighbors: Continuity of old and/or new Policy?” (zajedno sa dr Draganom Đukanovićem i mr Draganom Živojinovićem), Review of International Affairs, The Review of International Affairs, No. 1151, Volumen LXIV, July/September 2013, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd,2013,pp.104-118.
 • „О „сукобу цивилизација Семјуела Хантингтона“ – двадесет година касније“, (заједно са мр Драганом Живојиновићем), Српска политичка мисао, Српска политичка мисао, „Вол. 42, бр. 4/2013, Децембар 2013, стр. 255 – 272.
 • Политика Сједињених Америчких Држава према региону Западног Балкана и Републици Србији, Уредник књиге (заједно са мр Драганом Живојиновићем), Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд, 2015.
 • „Предговор“, у: Драган Р. Симић, Драган Живојиновић, Ур., Политика Сједињених Америчких Држава према региону Западног Балкана и Републици Србији, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд, 2015., стр. 13 – 17.
 • Студије миграција у курикулумима Универзитета у Србији, (заједно са мр Драганом Живојиновићем), Meђународна организација за миграције – Канцеларија у Србији, Београд, јун 2015.
 • Сједињене Америчке Државе и изазивачи, Ур., (заједно са мр Драганом Живојиновићем и Николом Јовићем, МА), Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд, 2015.
 • „предговор: Сједињене Америчке Државе и изазивачи на почетку 21. века“, у: Сједињене Америчке Државе и изазивачи, Ур., (заједно са мр Драганом Живојиновићем и Николом Јовићем, МА), Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд, 2015, стр. 9 – 26.
 • Драган Р. Симић, Драган Живојиновић, „Утицај Првог светског рата на настанак и развој науке о међународним односима“, у Весна Кнежевић Предић, , Прир. Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд, 2015., стр. 203 – 218.
 • Неутралност у међународним односима – шта можемо да научимо из искуства Швајцарске?, Ур., (заједно са проф. др Деајном Миленковићем и мр Драганом Живојиновићем) Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2016., стр. 31 – 60.
 • Драган Р. Симић, Драган Живојиновић, „Савези, савезништва и сврставање у међународним односима после Хладног рата“, у: Драган Р. Симић, Дејан Миленковић, Драган Живојиновић, Ур., Неутралност у међународним односима – шта можемо да научимо из искуства Швајцарске?, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2016., стр. 31 – 60.
 • Драган Р. Симић, Драган Живојиновић, „Хилари Клинтон и Доналд Трамп – главни такмаци у борби за „престо света“, специјални додатак дневног листа Данас, субота 3. септембар 2016, стр. 4 -5.
 • „Конструктивистичка теорија и концепт националног интереса“, (заједно са мр Драганом Живојиновићем), у: Дејан Јовић, Ур., Конструктивистичке теорије међународних односа, Факултет политичких знаности свеучилишта у Загребу, Загреб, 2015, стр. 177 – 198.

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • На мастеру “Еuropean and International policies and crises Management” Универзитета у Београду предаје предмет International Organizations and International Relationsije на Универзитету у Београду – Факултету
 • На Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци предаје предмете Геополитика и Међународна политика
 • На Универзитету Доња Горица у Црној Гори предаје следеће предмете:
  • Савремени међународни односи
  • Савремене теорије међународних односа
  • Стратегије и стратешко мишљење у међународним односима
 • Универзитету Клемсон у Јужној Каролини на Study abroad програму на Универзитету у Београду Факултету политичких наука
 • као гост предавач предавао и предаје и на:
  • докторским студијама на Факултету безбедности Универзитета у Београду;
  • као професор Међународних односа  на Филозофском факултету-Одсјек за новинарство, Универзитета у Бања Луци;
  • Факултету политичких знаности Свеучилишта и Загребу
  • Правном Факултету Универзитета у Подгорици – Дипломатска академија „Гавро Вуковић“;
  • Војној Академији Војске Србије,
  • Школи Националне Одбране Војске Србије;
  • Универзитету Ла Сапиенза из Рима;
  • Дипломатској академији Министарства спољних послова Републике Србије;
  • Школи за реформу сектора безбедности у организацији ИСАЦ ФОНДА из Београда;
  • Jefferson Институту из Вашингтона;
  • Aleksanteri Институту, у Хелсинкију, Финска;
  • Центру за Цивилно-војне односе из Београда;
  • Центру за усавршавање кадрова обавештајне службе Војске Србије.

Награде и признања

 • У току основних студија (II, III И IV година) био носилац стипендије Универзитета у Београду.
 • На последипломским студијама, у трајању од две године, стипендиран од стране Основне заједнице науке Београда.
 • Добитник Новембарске награде Београдског Универзитета, за изузетне резултате на студијама, 1985.године, као и Октобарске награде града Београда за истраживање: “Страна пропаганда против СФРЈ – 1984”, као члан истраживачког тима.
 • Од 1987. до 1990. године, био је уредник издавачке делатности ИИЦССО Србије и у том својству уредио преко педесет књига библиотека „Филозофска постмодерна“, „Изазови“ и других посебних издања из области политичке филозофије, теорије, права и политике, економске теорије, урбанизма и теорије архитектуре. Био је такође , од 1989. до 1991. године, главни и одговорни уредник часописа „Идеје“ и „Мале и велике едиције идеја“, затим члан издавачких савета часописа „Гледишта“ и „Видици“, члан Савета Филозофског факултета (у два сазива) и Савета грађевинског факултета.
 • 2003. – Фулбрајтова стипендија – на Универзитету Јужне Каролине, Програм о спољној политици САД
 • 2005. – Matthew B. Ridgway Center for International Security Studies, University of Pittsburgh, USA

 

Драган Симић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught