Драган Веселинов

редовни професор др

Образовање
  • Дипл. политиколог (међународно-политички смер) , Факултет политичких наука , Београд, 1973.
  • Магистар економских наука ,  Економски факултет, Београд , 1977.
  • Доктор политичких наука , Факултет политичких наука , Београд , 1979.

 

Стручне монографије

  • Аграрно питање у Југославији , 1981 ,
  • Сумрак сељаштва , 1987 ,
  • Стотину удараца , 1991 ,
  • Политичка економија , 1997 ,
  • Мухамед на Исусовом крсту , 2009.

Служба ван ФПН

  • Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у влади Републике Србије од 2001-2003. године.
  • Члан Савезног економског савета СФРЈ од 1985-1989
Драган Веселинов
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught