Драган Живојиновић

асистент мр

Образовање

 • 1994 – 2000 Универзитет у Београду – Факултет политчких наука, Дипломирани политиколог за међународне односе, дипломирао на предмету Међународни односи са темом “Стари и нови извори моћи у послехладноратовској спољној политици Сједињених Америчких Држава”;  просечна оцена током студија 9, 11
 • 2008- Магистар политичких наука; магистрирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на предмету Међународни односи са темом “Реализам нивоа анализе у теоријама међународних односа”
 • 2012 – до данас – докторант на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука. Тема докторске дисертације: „Улога Система савета за националну безбедност у процесу доношења спољнополитичких одлука у Сједињеним Америчким Државама (студија случаја – отпочињање рата у Заливу, 1990 – 1991. године  и рата у Ираку, 2001 – 2003. године.“

Кретање у каријери

 • 2000-2003; демонстратор на Факултету политичких наука у Београду,
  • Међународни односи,
  • Дипломатија и дипломатска историја,
  • Спољна политика Југославије
 • 2003-2009; асистент приправник на Факултету политичких наука у Београду:
  • Међународни односи
 • 2009- до данас; асистент магистар на Факултету политичких наука у Београду
  • Међународни односи,
  • Спољна и безбедносна политика САД

Учешће у истраживачким пројектима

 • 2006 – 2011 учесник у Пројекту “Србија и Евроатлантске интеграције”, финансираном од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије
 • 2008 – 2009. учесник у пројекту „Сигурност у Југоисточној Европи” финансираног од стране министарстава Науке Републике Хрватске и Републике Србије
 • 2009 – учесник у пројекту- „Израда стратегије спољне политике Србије”, Европски покрет у Србији, Balkan Trust for Democracy
 • 2011 – 2014 –Учесник на истраживачком пројекту “Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту” финансираном од стране Министарства за науку и технологију Владе Републике Србије
 • 2011 – учесник у пројекту – “Јавне политике у Србији – део који се односи на Спољну политику Србије”, Удружење за политичке науке Србије, Хајнрих Бел Фондација, Београд
 • 2012 – координатор пројекта „Strengthening the work of the National Assembly within the regional and international parliemantary Assemblies“, Организација за европску безбедност и сарадњу – Мисија у Србији, Народна скупштина Републике Србије, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука

Учешће на научним скуповима у земљи и иностранству

 • 2003. Јул – NATO School Oberamergau, – учесник на семинару у Београду
 • 2004, 2005, 2006., 2007., 2008., – Семинари о безбедности, Сегедински Центар за безбедносну политику, Мађарска
 • 2005.  Јун – ”Дрина Семинар”, Сарајево, Босна и Херцеговина
 • 2005.  Септембар – “Global Progressive Forum”, Милано, Италија
 • 2006. до данас, члан Удружења Фулбрајтових стипендиста у Србији
 • 2007. 28 – 30 јануар, Конференција о манастирском туризму на Балкану, Атина, Грчка
 • 2007 – “125 Years of the U. S. A. – Serbia Relations”, Faculty of Political Sciences, Belgrade University, Belgrade, April 20-21, 2007
 • 2008. 16- 21 јун, Летња школа, “Сигурносно и обрамбено окружење у 21. стољећу”, Мали Лошињ, Република Хрватска
 • 2008. 06 – 12. јул, U. S. Summer Academy, „U. S. Presidential Elections 2008.”, Удрузење за студије Сједињених Америчких Држава у Србији
 • 2009. 02-04 април, „Европске перспективе Републике Хрватске и Републике Србије”, конференција, Бели Манастир
 • 2009. 05 – 10. jul, U. S. Summer Academy, „U. S. Security Policy toward region of Southeast Europe and role of NATO”, Удружење за студије Сједињених Америчких Држава у Србији
 • 2009. 07. септембар, ”History and Legacy for a Peaceful World”, Министарство спољних послова Србије, Београд
 • 2010. – 27 – 29. септембар, “Трансатлантски односи током Обамине администрације”, излагање на међународној конференцији “Интеграција Западног Балкана у мрежу глобалне безбедности“, Центар за студије Сједињених Америчких Држава Факултета политичких наука Универзитета у Београду
 • 2010. – 12-13 октобар, Зашто је важно бити “ин”? Или: О међународним организацијама, добрим стварима које чланство у њима доноси, као и о томе зашто Србија не сме поново ићи сама“; излагање на међународној конференцији на Институту за међународну политку привреду у Београду на тему “Место и улога Републике Србије у међународним организацијама”
 • 2013. – 2. јун –  излагање на Сабору политиколога на Факултету политичких наука у Београду – „Кључне одлике међународног система као детерминанта спољне политике Републике Србије“, (заједно са Александром Милошевићем)

Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама

 • Члан Удружења Фулбрајтових стипендиста у Србији
 • Члан редакције часописа „Међународна политика”, Институт за међународну политику и привреду, Београд
 • Генерални секретар Удружења за студије Сједињених Америчких Држава у Србији
 • члан Главног одбора Европског покрета у Србији
 • члан редакције часописа „Зелена мисао“, Центар за еколошку политику и одрживи развој, Факултет политичких наука, Београд

Објављени чланци

 • 2002. Приређивач докумената у књизи: Драган Р. Симић, Наука о безбедности – Савремени приступи безбедности, Службени лист СРЈ, Факултет Политичких наука, Београд, 2002.
 • 2005. “The Cold War Term, Role and Meaning in the Science of International Relations”, Review of International Affairs, Vol. LVI, No. 1119, July – September 2005, pp. 54-59
 • 2006. “Савет за националну безбедност – наше поуке и америчка искуства”, Време, 6. Јул, 2006, No. 809, стр. 23-24.
 • 2007. „Најближи председникови људи“, НИН, 24. мај 2007, Београд, стр. 12-13.
 • 2007. “The U. S. National Security Council- Origins, Purpose, and Perspectives” – in: Mireille Radoi, Ed., MY USA – Views on American National Security and Foreign Policy, Bucharest, 2007, pp. 136- 173.
 • 2008. „Глобализација у међународним односима: појам, димензије, историјат,  противречности” у: др Драган Ђукановић, Прир., Савремени међународни изазови – глобална и регионална перспектива,  Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2008, стр. 381- 436.
 • 2008. “US – Yugoslav Relations during Cold War: Inadequate Model for Contemporary Relations”, in: Ljubinka Trgovčević, Ed., 125 Years of Diplomatic Relations between The USA and Serbia, Faculty of Political Sciences University of Belgrade, Belgrade, 2008, pp. 165 – 171.
 • 2008. “Неокласични реализам у теоријама међународних односа, Годишњак, Год II, бр. 2 (2008), Београд: Факултет политичких наука, 2008, стр. 367-392. ISSN 1820-6700 COBISS.SR-ID 145774604
 • 2009. „Обама Председник и писац“, дневни лист Блиц, додатак „Блиц књига“, недеља, 15. фебруар 2009.
 • 2009. Приређивач прилога у књизи:  Драган Р. Симић Светска политика, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2009
 • 2009. „Теорија офанзивног неореализма Џона Миршајмера“ (заједно са проф. др Драганом Р. Симићем) у: Џон Миршајмер, Трагедија политике великих сила, Удружење за студије Сједињених Америчких Држава у Србији, Београд, 2009, стр. 11-15.
 • 2009. „Међународни односи после Хладног рата-једна кратка прича о двадесет година трагања за именом“, у: Илија Вујачић, Чедомир Чупић, Бојан Вранић, Прир., Консолидација демократије: 20 година након пада Берлинског зида, Konrad Adenauer Stiftung, Факултет политичких наука, Београд, 2009., стр. 95-111. ISBN: 978-86-84031-37-4
 • 2009. “Шест разлога због којих Кина неће бити следећа светска суперсила”, ГОДИШЊАК 2009 Универзитета у Београду – Факултета политичких наука Година III, Број 3, Децембар 2009, стр. 437- 475.
 • 2010. „American Power and the Prospects for International Order- Simon Bromley“- Roundatble Review of the Simon Bromley Book, American Power and the Prospects for International Order, Polity, Cambridge, UK, 2008, in: Argentia: Newsletter of the BISA U. S. Foreign Policy Working Group, Volume Four, Issue 2, September 2010, p. 6.
 • 2010. – Спољна политика Србије: стратегије и документа, Уредник (заједно са Наташом Драгојловић, Станиславом Сретеновићем и Драганом Ђукановићем), Европски покрет у Србији, Београд, 2010, ISBN: 978-86-82391-53-1
 • 2010-. „Од Спутњика до Ленова: шест таласа америчког деклинизма после Другог светског рата“, (заједно са проф. др Драганом Р. Симићем), у:  ГОДИШЊАК 2010, Година IV, Број 4, стр. 269-295. ISSN 1820-6700; COBISS.SR-ID 145774604
 • 2011- “Спољна политика глобалног колоса: Америчка дипломатија од 1900. године Роберта Д. Шулцингера“, (заједно са проф. др Драганом Р. Симићем) у: Роберт Д. Шулцингер, Америчка дипломатија од 1900. године, Удружење за студије САД у Србији, 2011, стр. 13 – 17.
 • 2011 – приређивач прилога (заједно са проф. др Драганом Р. Симићем) у књизи: Роберт Д. Шулцингер, Америчка дипломатија од 1900. године, Удружење за студије САД у Србији, 2011, стр. 423 – 468.
 • 2011 – „Да ли је опадање неминовно? – Неколико аргумената против“ (заједно са проф. др Драганом Р. Симићем), Српска политичка мисао, Година XVIII вол. 32, Број 2, 2011, стр. 169 – 190.
 • 2011. – „Трансатлантски односи у време Обамине администрације“, у: Драган Р. Симић, Ур., Интеграција Западног Балкана у мрежу глобалне безбедности, Удружење за студије САД у Србији, Чигоја штампа, Београд, 2011, стр. 87 – 112.
 • 2011. – Спољна политика Србије: стратегије и документа, Друго издање, Уредник (заједно са Наташом Драгојловић, Станиславом Сретеновићем и Драганом Ђукановићем), Европски покрет у Србији, Београд, 2011, Друго издање, ISBN: 978-86-82391-53-1
 • 2011. – “Зашто је важно бити “ин”? Или: О међународним организацијама, добрим стварима које чланство у њима доноси, као и о томе зашто Србија не сме поново ићи сама” у: Драган Ђукановић, Ивона Лађевац, Прир., Србија и међународне организације, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2011, стр. 103 – 114.
 • 2011. – „Како одлучује Барак Обама“, Политички живот, број 2, 2011, стр. 43 – 52.
 • 2011. – „Анализа процеса одлучивања у спољној политици Републике Србије“ (заједно са др Владимиром Павићевићем), у: Милан Подунавац, Прир., Јавне политике Србије – Зборник радова, Удружење за политичке науке Србије, Хајнрих Бел Фондација, Београд, 2011, стр. 57 – 68.
 • 2011. – „Стратешка партнерства Републике Србије“, (заједно са др Драганом Ђукановићем), ГОДИШЊАК ФПН-а, 2011, стр. 299-312.
 • 2012. – „The Power Problem – Cristopher Preble“- Roundatble Review of the Christopher Preble Book, The Power Problem: How American Military Dominance make us less safe, less prosperous and less free, Cornell University Press, Ithaca, 2009, in: Argentia: Newsletter of the BISA U. S. Foreign Policy Working Group, Volume Six, Issue One, April 2012, pp. 3-4.
 • 2012. – Појмовник избора у САД, Ур. (Заједно са проф. др Драганом Р. Симићем), Центар за друштвени дијалог и регионалне инцијативе, Удружење за студије САД у Србији, Београд, 2012.
 • 2012. – “Може бити само један”: Председнички избори у САД 2012. и два председничка кандидата“, (заједно са проф. др Драганом Р. Симићем), Политички живот, број 6, децембар 2012, стр. 31 – 43.
 • 2012. – „Различита виђења распореда моћи у међународним односима после Хладног рата“, (заједно са проф. др Драганом Р. Симићем) у: Радмила Накарада, Драган Живојиновић, Ур., Србија у у европском и глобалном контексту, Факултет политичких наука, Београд, 2012, стр. 17 – 45., ISBN: 978-86-84031-59-6
 • 2012. – Србија у у европском и глобалном контексту, Приређивач књиге (заједно  са проф. др Радмилом Накарадом), Факултет политичких наука, Београд, 2012, ISBN: 978-86-84031-59-6
 • 2013. – „Разумевање појма национални интерес у реалистичкој теорији“, у: Дејан Јовић, Ур., Теорије међународних односа – реализам, Политичка култура, Загреб, 2013, стр. 249 – 263. ISBN: 978-953-258-065-5
 • 2013. – „Ми у долар (не) верујемо:  – последице смањења глобалне улоге долара по укупну моћ Сједињених Америчких Држава”, (заједно са Александром Милошевићем), Годишњак ФПН, Година VII, бр. 9, Јун 2013, стр. 81 – 99.
 • 2013. – „Тукидидом против процесора: зашто је стратешко мишљење важно и у 21. веку“, (заједно са проф. др Драганом Р. Симићем), Политички живот, број 8, јул 2013, стр.  17 – 26.
 • 2013. – „Моћ меке моћи“, (заједно са проф. др Драганом Р. Симићем) у: Драган Р. Симић, Драган Живојиновић, Никола Косовић, Прир., Мека моћ држава, Удружење за студије САД у Србији, Центар за друштвена истраживања, Београд, 2013., стр. 12 – 17.
 • 2013. – Мека моћ држава, Приређивач књиге (заједно са проф. др Драганом Р. Симићем и Николом Косовићем), Удружење за студије САД у Србији, Центар за друштвена истраживања, Београд, 2013., 978-86-87873-03-2
 • 2013. – „Serbia and its neighbours – Continuity of Old and/or New Policy?“, (заједно са др Драганом Ђукановићем и проф. др Драганом Р. Симићем), The Review of International Affairs, No. 1151, Volumen LXIV, July/September 2013, Институт за међународну политику и привреду, Београд,2013, pp. 104-118.
 • 2013. – „Кључне одлике међународног система као детерминанта спољне политике Републике Србије“, (заједно са Александром Милошевићем), у: Милан Подунавац, Жарко Пауновић, Ур., Политика: наука и професија, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Удружење за политичке науке Србије, Београд, 2013, стр. 265 – 281.
 • 2013. – „О „сукобу цивилизација Семјуела Хантингтона“ – двадесет година касније“, (заједно са проф. др Драганом Р. Симићем), Српска политичка мисао, Vol. 42, бр. 4/2013, Децембар 2013, стр. 255 – 272.
 • 2014. „AHR Roundtable: Teaching in Europe and Researching in the United States“, (zajedno sa Trevorom Burnardom, Jorgom Naglerom, Simonom Newmanom), The American Historical Review2014, 119 (3): 771-779, doi: 10.1093/ahr/119.3.77
 • 2014. – „Узајамно осигурано економско уништење: Либерализам и односи Сједињених Америчких Држава и НР Кине у 21. веку“, у: Дејан Јовић, Ур., Либералне теорије међународних односа, Факултет политичких знаности свеучилишта у Загребу, Загреб, 2014, стр. 168 – 183. ISBN: 9789536457847
 • 2014. – Милан Липовац, Драган Живојиновић, Ур., Међународна безбедност: теоријски приступи: увод у студије безбедности, Иновациони центар Факултета безбедности, Београд, Академска књига, Нови Сад, 2014.
 • 2014. – „Офанзивни и дефанзивни реализам“, у: Милан Липовац, Драган Живојиновић, Ур., Међународна безбедност: теоријски приступи: увод у студије безбедности, Иновациони центар Факултета безбедности, Београд, Академска књига, Нови Сад, 2014, стр. 139 – 160.

Одликовања и награде

 • 2002- Стипендија за младе асистенте Унивезитета у Београду- WUS Austria
 • 2006. Фулбрајтов програм о националној безбедности САД, Универзитет Калифорније Сан Дијего, Сједињене Америчке Државе
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught