Драгана Филиповић

наставник страног језика

Образовање 

 • Филолошки факултет у Београду, 1981.

Кретање у каријери

 • од децембра 2002. – Факултет политичких наука у Београду, предавач за предмет Енглески језик
 • од новембра 2002. – Лонгман, ELT trainer
 • од 1999. до 2002. – Филолошки факултет у Београду, Катедра за енглески језик и књижевност, лектор за предмет Савремени енглески језик
 • од 1981. до 1999. – Институт за стране језике у Београду, професор енглеског језика, писац уџбеника, наставних материјала и приручника за наставнике

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • Предајем на семинарима за наставнике/професоре енглеског језика у земљи, у организацији београдског представништва Лонгмана, познате британске издавачке куће, а у сарадњи са Министарством за просвету и спорт Републике Србије. У школској 2001/02 години одржала сам осам, а у 2002/03, до 23. фебруара, десет предавања и радионица.

Области научног интересовања 

 • Методика наставе енглеског језика,
 • Социолингвистика

Најважније објављене књиге

 1. Филиповић Раденковић, Драгана и Ковачевић, Јелена: Почетни течај енглеског језика 1, Институт за стране језике, Београд, 1996. (друго издање)
 2. Филиповић Раденковић, Д., Ковачевић, Ј. и Вучковић, П.: Почетни течај енглеског језика 2, Институт за стране језике, Београд, 1995, ISBN 86-7147-044-X

Учешће у истраживачким пројектима 

 • 2001 – 2003. Пилотирање Лонгманових уџбеника у основним и средњим школама у Србији

Учешће на научним скуповима у земљи и иностранству

 • 1984. Ниш, Лекторска конференција
 • 1985. Београд, Симпозијум: Контекст у лингвистици и настави страних језика
 • 1986. Београд, Симпозијум Друштва за примењену лингвистику
 • 1987. Ниш, Симпозијум о настави страних језика
 • 1989. Осијек, Лекторска конференција

Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама 

 • YELTA (Yugoslav English Language Teachers Association),
 • ELTAB (English Language Teachers Association Belgrade)

Знање страног језика

 • енглески,
 • италијански

Хоби и интересовања 

 • хришћанске студије,
 • примењена уметност.
 • Написала сам, уредила и објавила православни часопис за децу “Православље и другари” (пилот број и број 1 – 2000.)

Остале објављене књиге 

 1. Ковачевић, Ј. и Филиповић Д.: Виши течај енглеског језика 1 – Радна свеска за лабораторију, Институт за стране језике, Београд, 1990.
 2. Филиповић Раденковић, Драгана и Ковачевић, Јелена: Почетни течај енглеског језика 1, Институт за стране језике, Београд, 1996. (друго издање)
 3. Филиповић Раденковић, Д., Ковачевић, Ј. и Вучковић, П.: Почетни течај енглеског језика 2, Институт за стране језике, Београд, 1995., ISBN 86-7147-044-X
 4. (Превод књиге) Луис, К.С.: Хришћанство, Алфа и Омега, Београд, 1997., ISBN 86-81809-19-9

Објављени чланци

 1. Филиповић, Д.: “Избор регистра у страном језику”, Контекст у лингвистици и настави језика, Београд, 1985.
 2. Филиповић, Д.: “Пројекат пилотирања Лонгманових уџбеника у основним и средњим школама”, Просветни преглед, 2002.

Породично стање

 • удата, двоје деце
Драгана Филиповић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught