Јелена Ђорђевић

редовни професор др

Образовање

 • 1967 Завршила гимназију у Београду
 • 1967-68 Започела студије на UNIVERSITE DE AIX EN PROVENCE, Langue et Civilisation Francaise
 • 1974 Дипломирала на ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ у Београду на одсеку за Општу књижевност са теоријом књижевности са средњом оценом 9,61
 • 1974-75 UNIVERSITE PARIS-SORBONNE, Langue at civilisation francaise, наставак започетих студија
 • 1976 Магистрирала на ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ, одсек за Општу књижевност са теоријом књижевност са темом. Развој лика у Стриндберговој драми
 • 1976-77 Започела докторске студије из области драме и позоришта на ANN ARBOR UNIVERSITY у САД као стипендиста Фулбрајтове фондације
 • 1978-79 Наставак докторских студија на YALE UNIVERSITY, YALE SCHOOL OF DRAMA као стипендиста American Association University Women. Започела рад на докторату под менторством Јана Кота
 • 1991 На ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА у Београду одбранила докторски рад под насловом Политичке светковине у светлости теорије политичке културе

Кретање у каријери

у настави:

 • 1977- 2001 запослена на ДЕФЕКТОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ у Београду на предменту Социологија.
 • 1992-94 Предавала на FLORIDA STATE UNIVERSITY, Панама Цитy. Предмет: Историја културе и идеја Запада
 • 1999-01 Водитељ, предавач и координатор програма Студије религије при АЛТЕРНАТИВНОЈ АКАДЕМСКОЈ МРЕЖИ У БЕОГРАДУ. Као предавач у истој институцији, учествовала у програму Студије културе и рода на предмету Мит и ритуал
 • 1999-2007 учествовала у раду Београдске отворене школе као предавач
 • 2001 Изабрана за ванредног професора на предмету Теорија културе на ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА у Београду
 • 2009 Изабрана у звање редовног професора

ван наставе:

 • 1980-82 Координатор Фестивала БИТЕФ
 • 1981-84 Позоришни критичар у Књижевним новинама
 • 1988 до 2001 стални члан редакције часописа КУЛТУРА
 • 1999 Члан радног тима и координатор едукативног програма у Центру за истраживање религије при Београдској отвореној школи (ЦИРЕЛ)
 • 1999 Председник Истраживачке групе за политичку антропологију (ИГПА)у Београду
 • 2001 2008 Главни и одговорни уредник часописа КУЛТУРА
 • 2004. до 2008. године учествовала је као академски координатор у реализацији заједничког пројекта School for Slavonic Studies из Лондона и Факултета политичких наука
 • 2007. координатор и организатор летње школе Држава-Религија-Модерност, одржаној у сарадњи école des Hautes études en Sciences Sociales из Париза и Факултета политичких наука

Књиге и зборници

 • ПОСТКУЛТУРА, Clio Београд, 2009, (награда Града Београда за најбољу књигу из друштвено-хуманистичких наука 2009)
 • УВОД У СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ, Гласник, Београд, 2008
 • ПОЛИТИЧКЕ СВЕТКОВИНЕ И РИТУАЛИ, Досије/Сигнатуре, Бгд,1997
 • КУЛТУРА СВАШТОЈЕДА, зборник текстова, уредник, КУЛТУРА, 109-112, Бгд,2005
 • АНТРОПОЛОГИЈА РЕЛИГИЈЕ, зборник, уредник, КУЛТУРА бр.101, Завод за истраживање  културног развитка, Београд 2001.
 • РАСИЗАМ, редник зборника, КУЛТУРА БР. 98, Завод за истраживање  културног развитка, Београд 1999.
 • СВЕТКОВИНЕ, ПРАЗНИЦИ, РИТУАЛИ, КУЛТУРА бр. 86-88, Завод за истраживање културног развитка, Београд, 1986.

 

Најважније објављене књиге

 1. ПОЛИТИЧКЕ СВЕТКОВИНЕ И РИТУАЛИ, Досије/Сигнатуре, Бгд,199
 2. у припреми: Мит, религија, политика (едиција XX век)

Предавања по позиву

 • На летњој школи  état – confession – модерните/Држава-Религија-Модерност, одржаној у сарадњи école des Hautes études en Sciences Sociales из Париза и Факултета политичких наука у Београду одржала је предавање на тему Алтернативне религије и популарна култура.
 • Предавала је на предмету Религија и друштво на Београдској отвореној школи од 2003. до 2007. године, као и на предмету Игра као темељ културе. Оба предмета су били део главног програма ове школе.
 • На The School for Slavonic and Easteuropean Studies, University College у Лондону одржала је два предавања на последипломским студијама:
 • – Serbs and Others – а цултурал перспецтиве, 2004. године
 • – Food in Globalizing processes, 2006. године
 • На Међународној летњој школи демократије, у организацији англосрпског друштва одржаној у Будви 2005. године, одржала је предавање  Mondialization of Culture.
 • Као стипендиста француске владе одржала је предавање на Faculte des études Européen, Универзитета у Нансију, на тему Les problemes d’ identite: la cas de Serbes apres l’agression de 19992003. године.

Текстови у зборницима и часописима

 • Увод, Студије културе, Службени гласник, Београд, 2008. ( уводни текст у зборнику)
 • Храна-иновације и интерпретације, Култура бр.109-112, Завод за истраживање културног развитка, Београд, 2005. стр. 11-53 ( уводни текст у зборнику)
 • Постколонијална теорија дискурса, Годишњак, Факултет политичких наука, Београд, 2008
 • Тело у културиКултура бр. 120, Београд, 2008.
 • Медији и образовање за живот с њима и у њимаКњига за медије-медији за књигу, Клио, Београд, 2008.
 • Искушења демократије: страх и неизвесностГодишњак, Факултет политичких наука, Београд, 2007.
 • La comida: interpretaciones y inovaciones, Criterios, febrero 2006. La Habana, стр.143 – 189
 • Религијски и остали митовиВера – знање – мир, Београдска отворена школа, Београд, 2005. стр. 231 – 253
 • Конструкција знања и осећања, предговор, К. Томсон, Морална паника, Клио, Београд, 2003.
 • ТолеранцијаТолеранција, сусрет разлика, Савезно министарство националних и етничких заједница, Београд, 2002.
 • Од плена до жртве – размишљање о српском идентитетуЈунир IX, Ниш, 2002. стр. 274 – 282
 • Култура као чинилац транзиције и модернизацијеТеме бр. 3-4, Ниш, 2002. стр. 259 – 267
 • Антропологија религије-проширивање домена религијеКултура бр.101, Завод за истраживање културног развитка, Београд, 2001. стр 6-33
 • Невидљива религија, нужна промена, мода или јересВере мањина и мањинске вереЈунир бр. VIII, Ниш, 2001.
 • Западна цивилизација наставља са трагањем, предговор, М. Лакроа, New age, идеологије новог доба, Kлио, Београд, 2001.
 • Интеррелигијски дијалог и свакодневни животИнтеррелигијски дијалог као вид помирења у југоисточној Европи, ЦИРЕЛ, Београдске отворена школа, Београд, 2001
 • Естетика танатос-аДанас, септембар, 2000.
 • Дела хуманистичких наука и проблем њиховог вредновањаКултура бр.100, Београд, 2000.
Staff Information
Stay in Touch