Љиљана Глишовић

ванредни професор др

Образовање

 • 1975 – студије германистике, Филолошки факултету у Београду и Хумболтов универзитет у Берлину
 • 1982 – магистратура, Филолошки факултет у Београду
 • 2010 – докторат, Факултет политичких наука у Београду

Претходна запослења

 • 1975-82 преводилац, конференције и саветовања подунавских земаља, ЈРБ,  Београд
 • 1982-93 преводилац,  ССНО, Ценар за стратегијске студије, Београд
 • 1993-95 наставник,  Филолошка гимназија, Београд
 • 1995-      предавач, Факултет  политичких наука, Београд

Важнији објављени радови

 • Глишовић, Љиљана, Србија у огледалу немачке штампе, 1987-2006, Службени гласник, 2011.
 • Глишовић, Љиљана/ Френс Штекел , Deutsch als Fachsprache in den Politikwissenschaften – Lehrbuch für Fortgeschrittene DaF-Lerner an der FPN, Факултет политичких наука, 2016.
 • Глишовић, Љиљана, Politologisches deutsch-serbisches Handwörterbuch, Факултет политичких наука, 2016.
 • Ausgewählte politische Texte, Факултет политичких наука, 1997.
 • „Конструкт космополитске Европе Улриха Бека”, Зборник радова са међународне научне конференције „Нова Европа и њена периферија”, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука/Удружење за политичке науке Србије, Београд, 2015.
 • „Концепт друге модерне у политичкој социологији Улриха Бека”, Хуманистичке студије, бр. 1, 2015, ХС, УДГ.
 • “Didaktisierung der politikwissenschaftlichen Fachliteratur im DaF-Unterricht“, Зборник радова Треће међународне конференције СТРАНИ ЈЕЗИК СТРУКЕ, Друштво за стране језике и књижевности Србије, Београд 2015.
 • „Језичке компетенције на студијама политичких наука и постигнућа студената на тестовима немачког језика“ Дурбаба Оливера/Глишовић Љиљана, Зборник радова Треће међународне конференције СТРАНИ ЈЕЗИК СТРУКЕ, Друштво за стране језике и књижевности Србије, Београд 2015.
 • “У насловима ништа ново: улога алузија као манифестација интертекстуалности у новинским насловима на примеру немачке штампе”, ЦМ – часопис за управљање комуницирањем, vol. 9, бр. 31, 2014.
 • Језик, медији и политика: Третман Србије у немачкој штампи пре промене власти у Србији октобра 2000. године“, ЦМ – часопис за управљање комуницирањем, vol. 6, бр. 19, 2011.

Преводи

 • Ризично друштво. У сусрет новој модерни,/ Beck, Ulrich, Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne/ Филип Вишњић, Београд, 2001.
 • На сопственом трагу. Откривање властите биографије Gidjons, H., Pieper M., Wagner, B. Auf meinen Spuren. Das Entdecken der eigenen Lebensgeschichte/ Андрагошке студије, 1-2, април-октобар 2002.
 • Кратка историја Немачке/ Kleine deutsche Geschichte, Dirlmeier, Ulf, Gestrich Andreas, Herrmann, Ulrich, Hinrichs, Ernst, Jarausch, Konrad H, Kleßmann, Christoph, Reulecke Jürgen,  Албатрос Плус, Беoград, 2009, (период од 1945-1990).
 • Светско ризично друштво. У потрази за изгубљеном сигурношћу / Beck, Ulrich, Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit/, Академска књига, Београд, 2011.
 • Мој добри отац /Nieman, Beate, Mein guter Vater/, Службени гласник, Београд, 2012.
 • Kosmopolitska Evropa/Beck, Ulrich/Edgar Grande: Das kosmopolitische Europa/Megatrend univerzitet, 2012.
 • Nemačka Evropa/Beck, Ulrich: Das deutsche Europa/Megatrend univerzitet, 2013.

Стипендије

Стипендисткиња Немачке службе за академску размену (ДААД):

 • Универзитет Хајнрих Хајне, Диселдорф, 2002.
 • Универзитет Лудвиг Максимилијан, Минхен, 2007.
 • Универзитет Фридрих Шилер, Јена, 2011, 2012.
 • Преводилачка стипендија „Schritte“, Фондација S.Fischer, Berlin, 2013.

Чланство у професионалним организацијама

 • Друштво за стране језике и књижевности Србије
 • Удружење књижевних преводилаца Србије
 • Удружење за политичке науке Србије
Љиљана Глишовић
Staff Information
Stay in Touch