Марко Дашић

асистент др

ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2012 – данас докторске академске студије политикологије – Међународне и европске студије, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
 • 2011 – 2012. Мастер академске студије политикологије – међународне студије, модул: међународна политика, мастер рад: ”Особености јавне дипломатије Групе 20”, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
 • 2007 – 2011. Основне академске међународне студије, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.

 

КРЕТАЊЕ У КАРИЈЕРИ

 • 2018 – данас асистент за ужу научну област: Међународне студије на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука.
 • истраживач-приправник (ангажован на пројекту Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука).
 • 2015 – 2018. Сарадник-демонстратор на предметима Основи теорије спољне политике и Спољна политика Србије на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука.
 • 2011 – 2014. Сарадник-демонстратор на предметима Увод у дипломатију и дипломатску анализу и Савремена дипломатија на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука.
 • Програм стручног оспособљавања и усавршавања на Институту за међународну политику и привреду у Београду, јануар – јул 2011.

 

ВАЖНИЈИ ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

 • Stevan Nedeljković, Marko Dašić, ”US Presidential Election 2016: How Trump Beat Demographics”, Serbian Political Thought, Vol. 14, No. 2, 2016, pp. 73-96.
 • Марко Дашић, Ђорђе Сјеничић, ”Група 20 као мултилатерални оквир глобалног управљања – случај стратегије одрживог развоја”, Војно дело, 2/2016, стр. 7-26.
 • Марко Дашић, Милан Крстић, ”Самит Групе 20 у Хамбургу 2017: зашто сусрет Путина и Трампа није најважнија вест?”, Политички живот, број 14, децембар 2017, стр. 27-38
 • Марко Дашић, ”Јавна дипломатија: нови актери старе професије” у: Бранислав Ђорђевић, Видоје Голубовић (урс), Дипломатија и култура Србије: стање и перспективе, Институт за међународну политику и привреду и Службени гласник, Београд, 2016, стр. 264-283.
 • Стеван Г. Недељковић, Марко Љ. Дашић, ”Спољна политика Барака Обаме: случај преговора о нуклеарном програму Ирана”, објављено у: Драган Р. Симић, Драган Живојиновић (ур.), Политика Сједињених Америчких Држава према региону Западног Балкана и Републици Србији, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд, 2015, стр. 279-299.
 • Марко Дашић, Стеван Недељковић, ”Дуго путовање у Дејтон: међународне иницијативе за мирно окончање оружаних сукоба у Босни и Херцеговини од 1992. до 1994. године”, објављено у: Драган Живојиновић, Стеван Недељковић и Милан Крстић (ур.), ”Двадесет година од Дејтонског мировног споразума – трајни мир или трајни изазови?”, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд, 2016, стр. 11-30.
 • Наташа Драгојловић, Станислав Сретеновић, Драган Ђукановић, Драган Живојиновић (ур.): Спољна политика Србије – стратегије и документа, Европски покрет у Србији, Београд, 2010. објављено у: Међународна политика, вол. 62, бр. 1142, стр. 111-113, 2011.
Марко Дашић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught