Марко Ковачевић

доцент др

ORCID
Google Scholar
Academic CV in English

Образовање

 • Доктор наука политичке науке: Европске и међународне студије (Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2021. Одбрањена докторска дисертација: “Идентитет малих држава и њихове улоге у Организацији Уједињених нација”, просечна оцена 10);
 • Мастер политиколог за међународне послове у области међународне безбедности: (Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2012, мастер рад: “Концепт изградње државе и теорија регионалног безбедносног комплекса”; просечна оцена 9,90);
 • Дипломирани политиколог за међународне послове (Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2009, дипломски рад: “Велике стратегије у америчкој спољној политици након краја Хладног рата”; просечна оцена 9,51); Бард колеџ, САД (студент на размени, Анандејл/Њујорк, 2005–2006, диплома); Београдска отворена школа (Београд, 2006–2007, диплома).

Кретање у академској каријери

 • Доцент, УБ-ФПН, 2022 – данас;
 • Асистент, УБ-ФПН, 2019  2022;
 • Истраживач-сарадник УБ-ФПН, 2014 – 2019;
 • Сарадник-демонстратор, УБ-ФПН, 2011 – 2014.

Чланство у професионалним асоцијацијама

International Studies Association (ISA, од 2014. године), Academic Council on the United Nations System (ACUNS, од 2016. године), European International Studies Association (EISA, од 2019. године), European Consortium for Political Research (ECPR, од 2019. године), Central and Eastern European International Studies Association (CEEISA, од 2022. године)

Усавршавања у иностранству

 • University of Copenhagen, Department of Political Science: гостујући истраживач по позиву (Универзитет у Копенхагену, Одељење за политичке науке, Копенхаген, јануар – фебруар 2018);
 • Summer University at Central European University (“Comparative Regionalisms”, Будимпешта, јул 2013, диплома);
 • Bard College, САД (студент на размени, Анандејл/Њујорк, 2005–2006, диплома);

Објављени радови

 • Kovačević, Marko. 2023, online first. “Handbook on the Politics of Small States, edited by Godfrey Baldacchino and Anders Wivel.” The Hague Journal of Diplomacy 18 (1): 1–4, DOI: https://doi.org/10.1163/1871191x-bja10130.
 • Ejdus, Filip, Tijana Rečević, and Marko Kovačević. 2022. “Military Dynamics, Conventional Arms Control, and Regional Security in the Western Balkans.” In Peace and Security in the Western Balkans: A Local Perspective, edited by Nemanja Džuverović and Věra Stojarová, 129–155. Routledge, DOI: https://doi.org/10.4324/9781003276661.
 • Kovačević, Marko. 2022. “Diskurzivni tragovi malih država: oblikovanje identiteta i uloga Srbije i Hrvatske u Ujedinjenim nacijama.” Tragovi: časopis za srpske i hrvatske teme 5 (1): 73–108, DOI: https://doi.org/10.52328/t.5.1.3.
 • Ejdus, Filip, and Marko Kovačević. 2021. “International relations (IR) in Yugoslavia and post-Yugoslav states.” Journal of International Relations and Development, 24 (4): 932−959, https://doi.org/10.1057/s41268-021-00236-w.
 • Kovačević, Marko i Andrej Cvetić. 2021. „Stanje i dometi teorije regionalnog bezbednosnog kompleksa u proučavanju regiona u međunarodnim odnosima”. u Regionalna bezbednost: pristupi, elementi, dinamika, uredili Nevena Šekarić i Vladimir Trapara. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privedu, 11−39, DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_regbezb.2021.ch1.
 • Kovačević, Marko. 2019. “Small states’ marginality constellations and the challenges to the Europeanisation of the Western Balkans in the last decade.” Yearbook of the Institute of East-Central Europe 17 (4): 25–48, DOI:  https://ies.lublin.pl/rocznik/riesw/2019/4/2
 • Ejdus, Filip, and Marko Kovačević. 2019. „Penetration, overlay, governmentality: The evolving role of NATO in Balkan security dynamics.” Journal of Intervention and Statebuilding 13 (5): 566–580, DOI: https://doi.org/10.1080/17502977.2019.1660032.
 • Kovačević, Marko. 2019. “Understanding the marginality constellations of small states: Serbia, Croatia, and the crisis of EU–Russia relations.” Journal of Contemporary European Studies 27 (4): 409–423, DOI: https://doi.org/10.1080/14782804.2019.1580564.
 • Kovačević, Marko. 2018. „Bringing in Bibó: Understanding Identities and Reality of Small Post-Yugoslav States”, in Politics of Enmity, edited by Gazela Pudar Draško, Aleksandar Pavlović, and Eltion Meka. Beograd: Insitute for Philosophy and Social Theory, 184−210.
 • Kovačević, Marko. 2017. “Međunarodni odnosi u doba teorijskog pluralizma: o stanju discipline i glavnim raspravama početkom 21. veka.” [International Relations in the time of theoretical pluralism: On the state of the discipline and its main debates at the beginning of the 21st century] Međunarodni problemi 69 (2-3): 181–205, DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1703181K.
 • Kovačević, Marko. 2016. „What place for East and West? Discourses, reality, and foreign and security policies of small post-Yugoslav states.” Third World Thematics: A TWQ Journal 1 (1): 110–131,  DOI: 10.1080/23802014.2016.1229133.
 • Kovačević, Marko. 2015. „Introduction: On Regions, Powers, and Regional Security Complexes, or What Does Regions and Powers Mean for Theory and Practice in 2015?” Journal of Regional Security 10 (2): 108–111.
 • Kovačević, Marko. 2015. “Male države u svetu regiona i izazovi multipolarizacije međunarodnih odnosa na početku 21. veka” U: Politički identitet Srbije u globalnom i regionalnom kontekstu, uredila Vesna Knežević-Predić, 149–170. Beograd: Fakultet političkih nauka.
 • Kovačević, Marko. 2015. “Socijalizacijska uloga OEBS-a i rekonstituisanje spoljnopolitičkog identiteta Srbije u postjugoslovenskom periodu” [Socializing Role of the OSCE and Reconstitution of the Foreign Policy Identity of Serbia in the Post-Yugoslav Period.]. In Četrdeset godina od potpisivanja Helsinškog završnog akta [Forty Years Since the Signing of the Helsinki Final Act], edited by Mina Zirojević and Vesna Ćorić, 419–436. Belgrade: Institute of Comparative Law.
 • Ковачевић, Марко и Никола Вујиновић. 2014. “Социјални конструктивизам и међународни односи.” Годишњак Факултета политичких наука 11: 147–151.
 • Kovačević, Marko. 2014. “Small States, Identity and Europeanization in the Western Balkans – An Analysis of Serbia’s Foreign Policy After 2000”, in Marko Lovec, ed. Lessons Learned For the European Union AcadEUSelected Conference Proceedings, Ljubljana.
 • Kovačević, Marko. 2013. „Regional Security in a Changing World.” Journal of Regional Security 8 (2): 175–181.
 • Ковачевић, Марко. 2012. “Актерство и моћ Европске уније.” Годишњак Факултета политичких наука, 7: 145–163.
 • Kovačević, Marko. 2011. “The Influence of State-Building on Security Dynamics within the Framework of Regional Security Complex Theory.” Western Balkans Security Observer 21: 52–63. [истоветни рад објављен и на српском језику у истом часопису под насловом „Утицај изградње државе на безбедносну динамику у оквиру Теорије регионалног безбедносног комплекса,” Безбедност Западног Балкана, 21: 51–61].

Преводи

 • Преводилац књиге (заједно са Николом Вујиновићем): Александар Вент. 2014. Друштвена теорија међународне политике. Београд: Факултет политичких наука и Службени гласник.

Истраживачко искуство

 • Истраживачки пројекат: Monitoring and Indexing Peace and Security in the Western Balkans – MIND, финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије, програм Идеје. Координатор радног пакета 3, „Shifting perspectives on regional peace and security governance in the Western Balkans”, фебруар 2022. – фебруар 2025, истраживач.
 • Истраживачки пројекат: “Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту”, бр. 179076, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, мај 2014–децембар 2022, истраживач.
 • Пројекат “Regional Security Knowledge Hub (Phase 1)”, at Center for International Security – University of Belgrade, Faculty of Political Science, март–децембар 2021, координатор пројекта.
 • OSCE Network Project “Western Balkans Military Dynamics”, University of Belgrade, Faculty of Political Science (Center for International Security) in cooperation with OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions (funded by the Austrian Federal Ministry for European and International Affairs and the German Federal Foreign Office), October-December 2019, Research Assistant.
 • Гостујући истраживач по позиву, Универзитет у Копенхагену, Одељење за политичке науке, јануар-фебруар 2018.

Научни скупови

 • Саопштење на Central and East European International Studies Association – CEEISA 2022 Convention, под насловом “Marginality constellations and changing geopolitical identities of small states in Europe.” Bratislava, Slovakia, 22–24 June 2022.
 • Second Student Conference on International Relations, University of Ljubljana, Faculty of Political Science. Ljubljana, 4 May 2022 (члан академског одбора конференције и дискутант).
 • Учешће на радионици International Studies Association, секције за Енглеску школу међународних односа, онлајн, 10. марта 2022. године (организатори Cornelia Navari и Тhomas Diez).
 • Учешће на округлом столу у организацији Doing International Political Sociology (Doing IPS) мреже, Worlding/Provincialising IR from Eastern Europe, 11. фебруар 2022, онлајн: https://www.doingips.org/news-events/roundtable-exploring-ips (организатор Maria Mälksoo).
 • Саопштење на ECPR Virtual Joint Sessions of Workshops, у оквиру радионице European Small States in International Organisations – Strategies, Preferences and Adaptation, под насловом „Foreign Policies of European Small States in the United Nations: Identity-Role Convergence and Divergence.” Prague (online), Czechia, 24 May 2021.
 • Саопштење на 13th Pan-European Conference on International Relations (EISA PEC 2019), “Marginality Constellations and Multipolarization of International Relations: Understanding Small State Approaches to China’s Influence in Southeast Europe.” Sofia, Bulgaria, 10–14 September 2019.
 • Саопштење на European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference 2019, “When Lilliputians Matter for the Colossus: Exploring Europeanization as liberal order norm diffusion in Serbia, Croatia and Austria, 1999–2018.” Wroclaw, Poland, 4–7 September 2019 (коаутор са Pierre Baudry).
 • Саопштење на CEEISA-ISA Joint International Conference 2019, Beograd, 1719. juna 2019. godine, Connecting the Dots of (post)Yugoslav IR” (коаутор са проф. др Филипом Ејдусом).
 • Саопштење на CEEISA-ISA Joint International Conference 2019, Beograd, 17–19. juna 2019. godine, “Can Small States Determine Success of International Orders? Exploring Indirect Symbolic Agency of Austria, Croatia, and Serbia in European Security, 1999-2018” (коаутор са Pierre Baudry).
 • Саопштење на 60. Годишњој конвенцији Удружења за међународне студије, “The End of the Yugoslav IR and its Aftermath.” International Studies Association, 60th Annual Convention, Toronto, Canada, 27–30 March 2019 (коаутор са проф. др Филипом Ејдусом).
 • Саопштење на Godišnjoj konferenciji Hrvatskog politološkog društva. „Kraj jugoslovenskih Međunarodnih odnosa i njegove posledice: mapiranje međunarodnog na post-jugoslovenskom  prostoru.” Zagreb, 7–8. novembar 2018 (коаутор са проф. др Филипом Ејдусом).
 • Саопштење на Годишњој конференцији Удружења за политичке науке Србије, “The end of the Yugoslav IR and its aftermath.” У: Сабор политиколога, годишња међународна конференција Удружења за политичке науке Србије, Београд, 22–23 септембар 2018. Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji : knjiga sažetaka = Constitutionalism and Constitutional Design in Democratic Recession : Abstract : Sabor politikologa. Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije, 2018.
  http://www.upns.rs/

  (коаутор са проф. др Филипом Ејдусом).
 • Саопштење на 59. годишњој конвенцији Удружења за међународне студије: Marko Kovačević,“Forgetting and Rediscovering the United Nations: Understanding the International Roles and Practices of Post-Yugoslav Small States,” International Studies Association, 59th Annual Convention, San Francisco, 4–7 April 2018.
 • Саопштење на 58. годишњој конвенцији Удружења за међународне студије: Marko Kovačević, “Small States In a Changing World of Regions: Understandings of  Multipolarization in the Balkans and the Caucasus.” International Studies Association, 58th Annual Convention, Baltimore, 22–25 February 2017.
 • Учешће на 58. годишњој конвенцији Удружења за међународне студије, округли сто “Launching and Managing Academic Journals” (WC86) и члан радне групе „Accelerating Change in Global Governance: Enhancing the Participation of Excluded and Marginalized Voices Through Information and Communication Technology” (PWG01).
 • Саопштење на међународној конференцији Politics of Enmity-Can Nation Ever Be Emancipatory? (Институт за филозофију и друштвену теорију), Београд, 26. до 28. септембра 2016. Наслов представљеног рада: “Bringing in Bibo: understanding identities and reality of small post-Yugoslav states” [апстракт објављен у Petrović Trifunović, Tamara, Gazela Pudar Draško, Aleksandar Pavlović. 2016. Book of Abstracts: Politics of Enmity-Can Nation Ever Be Emancipatory? Belgrade:Institute for Philosophy and Social Theory, p. 32].
 • Саопштење на 57. годишњој конвенцији Удружења за међународне студије (International Studies Association), Наслов рада: “Small State With a Middle Power Mindset? Serbia’s Foreign Policy and the United Nations.” Атланта, Сједињене Државе, 16. до 19. марта 2016.
 • British International Studies Association International Conference 2015, представио рад “Small State With a Middle-Power Mindset? Continuity and Change in Serbia’s Foreign Policy Identity After 2000” у оквиру БИСА@40 радионице “Non-Western Small States: What Agency in an Unequal World?”, Лондон, Уједињено Краљевство, 16 јун 2015.
 • Саопштење на Годишњој конвенцији Удружења за политичке науке Словеније, “Small States, Identity and Europeanization in the Western Balkans – An Analysis of Serbia’s Foreign Policy After 2000.” Slovenian Political Science Association Convention, Ljubljana, Slovenia, 29–30 May 2014.
 • Саопштење на академској конференцији у оквиру Београдског безбедносног форума 2011. “Implications of state-building on regional security dynamics within Regional Security Complex Theory.” Београд, 14–16. септембра 2011.

Уредничко искуство

 • Главни ко-уредник, научни часопис Journal of Regional Security (од 2021)
 • Члан уређивачког одбора, научни часопис Међународна политика
 • Извршни уредник, научни часопис Journal of Regional Security (2012–2021)

Рецензент у научним часописима:

Teoria Polityki, International Politics, Review of International Affairs, Political Geography, Međunarodna politika, Journal of International Relations and Development, Journal of Intervention and Statebuilding, Sarajevski žurnal za društvena pitanja/Sarajevo Social Science Review, Politeuma, Politeia, Insight Turkey.

Стипендије, грантови, награде

 • Civil Society Scholar Award 2017 [гостујући истраживач по позиву, Универзитет у Копенхагену, Одељење за политичке науке, јануар–фебруар 2018].
 • Грант Удружења за међународне студије за учешће на годишњим конвенцијама у Атланти (2016.) и Сан Франциску (2018.).
 • Стипендија мисије ОЕБС у Србији за докторске студије на УБ-ФПН, 2012–2015.
 • Стипендија мисије ОЕБС у Србији за мастер студије међународне безбедности на УБ-ФПН, 2010–2011.
 • Undergraduate Exchange Programme, OSI [пуна стипендија за једногодишње студије међународних односа на Бард колеџу, САД, 2005–2006];
 • Стипеднија Министарства просвете, 2003–2007.
 • Стипендија ЕФГ банке, 2006.

Страни језици

 • енглески (течно/активно),
 • француски (почетни/пасивно),
 • шпански (пасивно).

Сертификати: EMI – English as Medium of Instruction, Фондација Темпус, број потврде 2022-HEDU-2302-022  (2022); TOEFL (2005)

Марко Ковачевић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught