Марко Ковачевић

асистент

ORCID
Google Scholar

Образовање

 • Докторанд: Европске и међународне студије (Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2012– , одобрена тема докторске дисертације: “Идентитет малих држава и њихове улоге у Организацији Уједињених нација”); Summer University at Central European University (“Comparative Regionalisms”, Будимпешта, јул 2013., диплома); гостујући истраживач по позиву (Универзитет у Копенхагену, Одељење за политичке науке, Копенхаген, јануар – фебруар 2018.).
 • Мастер политиколог међународне студије (међународна безбедност): (Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2012, мастер рад: “Концепт изградње државе и теорија регионалног безбедносног комплекса”; просечна оцена 9,88);
 • Дипломирани политиколог за међународне послове (Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2009, дипломски рад: “Велике стратегије у америчкој спољној политици након краја Хладног рата”; просечна оцена 9,51); Бард колеџ, САД (студент на размени, Анандејл/Њујорк, 2005–2006, диплома); Београдска отворена школа (Београд, 2006–2007, диплома);

Кретање у академској каријери

 • Асистент, УБ-ФПН, јануар 2020. – данас;
 • Истраживач-сарадник УБ-ФПН (научни пројекат „Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту“, мај 2014. – децембар 2019.);
 • Докторанд УБ-ФПН (од новембра 2012.);
 • Извршни уредник, научни часопис Journal of Regional Security (од 2012.);
 • Сарадник-демонстратор, УБ-ФПН (од 2011–2014, настава на предметима Увод у студије безбедности и Безбедност Србије, и МА програму Међународна безбедност).

 Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама

 • International Studies Association (од 2014. године),
 • Academic Council on the United Nations System (од 2016. године),
 • European International Studies Association (од 2019. године)

Усавршавања у иностранству

 • University of Copenhagen, Department of Political Science: гостујући истраживач по позиву (Универзитет у Копенхагену, Одељење за политичке науке, Копенхаген, јануар – фебруар 2018.);
 • Summer University at Central European University (“Comparative Regionalisms”, Будимпешта, јул 2013, диплома);
 • Bard College, SAD (student na razmeni, Anandejl/Njujork, 2005–2006, diploma);

Објављени радови

 • Marko Kovačević. 2019. “Small states’ marginality constellations and the challenges to the Europeanisation of the Western Balkans in the last decade.” Yearbook of the Institute of East-Central Europe 17 (4): 25–48, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.4.2
 • Ejdus, Filip, and Marko Kovačević. 2019. „Penetration, overlay, governmentality: The evolving role of NATO in Balkan security dynamics.” Journal of Intervention and Statebuilding 13 (5): 566–580, DOI: https://doi.org/10.1080/17502977.2019.1660032.
 • Kovačević, Marko. 2019. “Understanding the marginality constellations of small states: Serbia, Croatia, and the crisis of EU–Russia relations.” Journal of Contemporary European Studies 27 (4): 409–423, DOI: https://doi.org/10.1080/14782804.2019.1580564.
 • Kovačević, Marko. 2018. “Bringing in Bibó: Understanding Identities and Reality of Small Post-Yugoslav States”, in Politics of Enmity, edited by Gazela Pudar Draško, Aleksandar Pavlović, and Eltion Meka. Beograd: Insitute for Philosophy and Social Theory, 184−210.
 • Kovačević, Marko. 2017. “Međunarodni odnosi u doba teorijskog pluralizma: o stanju discipline i glavnim raspravama početkom 21. veka.” Međunarodni problemi 69 (2–3): 181–205. DOI:  https://doi.org/10.2298/MEDJP1703181K.
 • Kovačević, Marko. 2016. „What place for East and West? Discourses, reality, and foreign and security policies of small post-Yugoslav states.” Third World Thematics: A TWQ Journal 1 (1): 110–131. DOI: 10.1080/23802014.2016.1229133.
 • Kovačević, Marko. 2015. “Introduction: On Regions, Powers, and Regional Security Complexes, or What Does Regions and Powers Mean for Theory and Practice in 2015?” Journal of Regional Security 10 (2): 108–111.
 • Kovačević, Marko. 2015. “Male države u svetu regiona i izazovi multipolarizacije međunarodnih odnosa na početku 21. veka”. U Politički identitet Srbije u globalnom i regionalnom kontekstu, uredila Vesna Knežević-Predić, 149–170. Beograd: Fakultet političkih nauka.
 • Kovačević, Marko. 2015. “Socijalizacijska uloga OEBS-a i rekonstituisanje spoljnopolitičkog identiteta Srbije u postjugoslovenskom periodu”. In Četrdeset godina od potpisivanja Helsinškog završnog akta [Forty Years Since the Signing of the Helsinki Final Act], edited by Mina Zirojević and Vesna Ćorić, 419–436. Belgrade: Institute of Comparative Law.
 • Kovačević, Marko i Nikola Vujinović. 2014. “Socijalni konstruktivizam i međunarodni odnosi.” Godišnjak Fakulteta političkih nauka 11: 147–151.
 • Kovačević, Marko. 2014. “Small States, Identity and Europeanization in the Western Balkans – An Analysis of Serbia’s Foreign Policy After 2000.” In Marko Lovec, ed. Lessons Learned For the European Union AcadEU Selected Conference Proceedings, 31–46. Ljubljana: Faculty of Social Sciences.
 • Kovačević, Marko. 2013. “Regional Security in a Changing World”. Journal of Regional Security 8 (2): 175–181.
 • Kovačević, Marko. 2012. “Akterstvo i moć Evropske unije.” Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 7: 145–163.
 • Kovačević, Marko. 2011. “The Influence of State-Building on Security Dynamics Within the Framework of Regional Security Complex Theory.” Western Balkans Security Observer 21: 52–63. [članak je objavljen i u izdanju časopisa na srpskom jeziku kao “Uticaj izgradnje države na bezbednosnu dinamiku u okviru Teorije regionalnog bezbednosnog kompleksa.” Bezbednost Zapadnog Balkana, 21: 51–61].
 • “Serbia’s foreign policy beyond the Kosovo conondrum”, 16 May 2018. Italian Institute for International Political Studies, https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/serbias-foreign-policy-beyond-kosovo-conundrum-20509.
 • “On International Relations, Theory, and Practice: A Special Interview With Professor Stephen Walt.” https://medium.com/fridays-with-munplanet/on-international-relations-theory-and-practice-a-special-interview-with-professor-stephen-walt-6783c380cd95.
 • Преводилац књиге (заједно са Николом Вујиновићем): Aleksandar Vent. 2014. Društvena teorija međunarodne politike. Beograd: Fakultet političkih nauka i Službeni glasnik.

Истраживачко искуство

 • Истраживачки пројекат: “Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту”, од маја 2014 (истраживач-сарадник);
 • Гостујући истраживач по позиву, Универзитет у Копенхагену, Одељење за политичке науке, јануар-фебруар 2018;
 • OSCE Network Project “Western Balkans Military Dynamics”, University of Belgrade, Faculty of Political Science (Center for International Security) in cooperation with OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions (funded by the Austrian Federal Ministry for European and International Affairs and the German Federal Foreign Office), October-December 2019, Research Assistant.

Предавачко искуство

 • Учесник на панелу “Western Balkans: integration and security”, у оквиру конференције Eastern Europe Initiatives Congress, Лублин, Пољска, 23–24. септембра 2019.
 • Зимска школа Института за међународну политику и привреду, Београд, предавање “Маргиналне констелације и спољна политика малих држава,” 20. марта 2019.
 • Летња школа ОЕБС, Копаоник, 2018, предавање “UN reform: current challenges and new perspectives” 15. августа 2018.

Научни скупови

 • Саопштење на 13th Pan-European Conference on International Relations (EISA PEC 2019), “Marginality Constellations and Multipolarization of International Relations: Understanding Small State Approaches to China’s Influence in Southeast Europe.” Sofia, Bulgaria, 10–14 September 2019.
 • Саопштење на European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference 2019, “When Lilliputians Matter for the Colossus: Exploring Europeanization as liberal order norm diffusion in Serbia, Croatia and Austria, 1999–2018.” Wroclaw, Poland, 4–7 September 2019 (коаутор са Pierre Baudry).
 • Саопштење на CEEISA-ISA Joint International Conference 2019, Beograd, 17–19. juna 2019. godine, “Connecting the Dots of (post)Yugoslav” (коаутор са проф. Филипом Ејдусом).
 • Саопштење на CEEISA-ISA Joint International Conference 2019, Beograd, 17–19. juna 2019. godine, “Can Small States Determine Success of International Orders? Exploring Indirect Symbolic Agency of Austria, Croatia, and Serbia in European Security, 1999-2018” (коаутор са Pierre Baudry).
 • Саопштење на 60. Годишњој конвенцији Удружења за међународне студије, “The End of the Yugoslav IR and its Aftermath.” International Studies Association, 60th Annual Convention, Toronto, Canada, 27–30 March 2019 (коаутор са проф. Филипом Ејдусом).
 • Саопштење на Godišnjoj konferenciji Hrvatskog politološkog društva. „Kraj jugoslovenskih Međunarodnih odnosa i njegove posledice: mapiranje međunarodnog na post-jugoslovenskom  prostoru.” Zagreb, 7–8. novembar 2018 (коаутор са проф. Филипом Ејдусом).
 • Саопштење на Годишњој конференцији Удружења за политичке науке Србије, “The end of the Yugoslav IR and its aftermath.” У: Сабор политиколога, годишња међународна конференција Удружења за политичке науке Србије, Београд, 22–23 септембар 2018. Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji : knjiga sažetaka = Constitutionalism and Constitutional Design in Democratic Recession : Abstract : Sabor politikologa. Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije, 2018. 
  . (коаутор са проф. Филипом Ејдусом).
 • Саопштење на 59. годишњој конвенцији Удружења за међународне студије: Marko Kovačević,“Forgetting and Rediscovering the United Nations: Understanding the International Roles and Practices of Post-Yugoslav Small States,” International Studies Association, 59th Annual Convention, San Francisco, 4–7 April 2018.
 • Саопштење на 58. годишњој конвенцији Удружења за међународне студије: Marko Kovačević, “Small States In a Changing World of Regions: Understandings of  Multipolarization in the Balkans and the Caucasus.” International Studies Association, 58th Annual Convention, Baltimore, 22–25 February 2017.
 • Саопштење на међународној конференцији Politics of Enmity-Can Nation Ever Be Emancipatory? (Институт за филозофију и друштвену теорију), Београд, 26. до 28. септембра 2016. Наслов представљеног рада: “Bringing in Bibo: understanding identities and reality of small post-Yugoslav states” [apstrakt objavljen u Petrović Trifunović, Tamara, Gazela Pudar Draško, Aleksandar Pavlović. 2016. Book of Abstracts: Politics of Enmity-Can Nation Ever Be Emancipatory? Belgrade:Institute for Philosophy and Social Theory, p. 32]
 • Саопштење на 57. годишњој конвенцији Удружења за међународне студије (International Studies Association), Atlanta, Sjedinjene Države, 16. do 19. marta 2016. Наслов рада: “Small State With a Middle Power Mindset? Serbia’s Foreign Policy and the United Nations”
 • British International Studies Association International Conference 2015, представио рад “Small State With a Middle-Power Mindset? Continuity and Change in Serbia’s Foreign Policy Identity After 2000” у оквиру БИСА@40 радионице “Non-Western Small States: What Agency in an Unequal World?”, Лондон, Уједињено Краљевство, 16 јун 2015.
 • Саопштење на Годишњој конвенцији Удружења за политичке науке Словеније, “Small States, Identity and Europeanization in the Western Balkans – An Analysis of Serbia’s Foreign Policy After 2000.” Slovenian Political Science Association Convention, Ljubljana, Slovenia, 29–30 May 2014.
 • Саопштење на академској конференцији у оквиру Београдског безбедносног форума 2011. “Implications of state-building on regional security dynamics within Regional Security Complex Theory.” Београд, 14–16. септембра 2011.

Стипендије, грантови, награде

 • Civil Society Scholar Award 2017 [гостујући истраживач по позиву, Универзитет у Копенхагену, Одељење за политичке науке, јануар–фебруар 2018.].
 • Грант Удружења за међународне студије за учешће на годишњим конвенцијама у Атланти (2016.) и Сан Франциску (2018.).
 • Стипендија мисије ОЕБС у Србији за докторске студије на УБ-ФПН, 2012–2015.
 • Стипендија мисије ОЕБС у Србији за мастер студије међународне безбедности на УБ-ФПН, 2010–2011.
 • Undergraduate Exchange Programme, OSI [пуна стипендија за једногодишње студије међународних односа на Бард колеџу, САД, 2005-2006.];
 • Стипеднија Министарства просвете, 2003–2007.
 • Стипендија ЕФГ банке, 2006.

Страни језици

 • енглески (течно/активно),
 • француски (почетни/пасивно),
 • шпански (пасивно).
Марко Ковачевић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught