Мирољуб Јевтић

редовни професор др

Образовање

 • Докторирао 1987. на ФПН,
 • магистрирао 1984. на Правном факултету,
 • дипломирао 1978. на ФПН

Кретање у каријери

 • Асистент-приправник 1983, асистент 1985,
 • доцент 1988,
 • ванредни професор 1993,
 • редовни професор 1998, ФПН

Области научног интересовања 

 • Однос религије и политике
 • политикологија религије

Најважније објављене књиге

 1. “Религија и политика – увод у политикологију религије”, Институт за политичке студије и ФПН, Београд, 2002, ISBN-86-7419-048-0; “Савремени џихад као рат”, I издање 1989,
 2. “Нова књига”, Београд, ISBN-86-7335-052-2, II издање “Графомотајица”, Прњавор, 1995, ISBN-86-7116-001-7, ИИИ издање “Никола Пашић”, Београд, 2001, ISBN-86-7987-010-2

Учешће у истраживачким пројектима

 • “Југословенско-албански односи”, 1988-89,
 • “Југославија, Балкан и Европа у међународним односима” 1996-97.

Учешће на научним скуповима у земљи и иностранству

 • “Василевски чтенија: националние традициии в трговие, економике, политике и културе”, Москва 2002;
 • “Междуславјанские взаимеотношенија”, Софија, 1997;
 • “Пантуркизам и вопрос националнои безопасности России”, Москва, 1994;
 • “75-годишњица геноцида над Јерменима”, Јереван,1990;
 • “Пантурцизам и Балкан”, Атина 1992;
 • “Ислам, Балкан и Велике силе /XVIV-XX/, САНУ, Београд, 1997;
 • “Сусрет или сукоб цивилизација на Балкану”, САНУ, Београд, 1998;
 • “Положај мањина у СРЈ”, САНУ, Београд, 1996;
 • “Савремени односи и процеси на Балкану”, Београд, 1997;
 • “Косово и Метохија, изазови и одговори”, Београд, 1997.

 

Остале објављене књиге

 1. “Од Исламске декларације до верског рата у БиХ”, И издање “Филип Вишњић”, Београд, 1993, ISBN-86-7363-125-4, II издање Графомотајица, Прњавор, Република Српска 1995, ISBN-86-7116-002-5
 2. Шиптари и ислам, Графомотајица, 1995, ISBN-86-7116-003-3
 3. Ислам у делу Иве Андрића, ауторско издање, Београд, 2000, ISBN нема, штампа “Просвета Интернационал”, Београд.
 4. Све наше заблуде, ауторско издање, Београд, 1998, штампа “Просвета интернационал”, Београд, ISBN нема.
 5. Ислам и геополитичка логика /коаутор/ “Ковинг-инжињеринг”, 1995, Београд, нема ISBN број
 6. The Crime Awaits the Punishment /на енглеском/ Нови Сад, 1997, издавачи: Megilot publishing, Polet-press, оба из Новог Сада и Имел-публисхинг из Српског Сарајева, ISBN-86-7170-001-1 /коаутор
 7. Муслимани између вјере и нације /коаутор/, Народна и универзитетска библиотека Петар Кочић Бања Лука, Бања Лука, 1996, ISBN-86-7044-030-X

Објављени чланци

 1. Islamization as a factor of albanisation in the region of former Yugoslavia, у The South Slav Journal, London vol. 22 no. 3-4/2001
 2. The Path of Islam to Europe, u Serbian literary magazin-Relations бр.5-6/2000 и 1-2 за 2001, Београд,
 3. The Role of the Islamic Religious Group in the War in Former Yugoslavia, у Relations, бр. 1-2/1998, Београд,
 4. Les Albanais et 1′ islam, Balcan-Infos бр. 53, март 2001, Париз;
 5. Попитка искаженија понатија национализма во имја процесса глобализации, у Вестник Росиского государственого торгово-економического университета, научни журнал, специални випуск, Москва, 2002;
 6. Идеја исламске државе у савременим политичким системима, у Градина бр. 6-7-8-9/1992;
 7. Правни систем организације исламске конференције, у Марксистичке теме, Ниш, бр. 3-4/1986;
 8. Права човека у исламским земљама, у Марксистичка мисао бр. 5/1986;
 9. Дервишки редови у СФРЈ, у Марксистичке теме, Ниш, бр. 3-4/1987;
 10. Ислам као извор идеологије и легитимитета у савременим политичким системима у Архив за правне и друштвене науке (у даљем тексту: Архив…), бр.4/1989;
 11. Политички систем Ирана и права човјека, у Политичка мисао, Загреб, бр. 4/1990; Појам и значај суверенитета у исламу и, његов рефлекс у савременим политичким системима, у Архив за правне и друштвене науке, Београд, 1/1991;
 12. Глобални интереси исламског фундаментализма према Балкану, 2000 Две тисоч, Љубљана, бр. 135-136/2001;
 13. Православље кот дејавник интеграције ин дезинтеграције народов на Балкану, у 2000 Две тисоч, Љубљана бр. 135-136/2001;
 14. Права човека у исламским политичким системима у светлу Универзалне исламске декларације о људским правима, у Међународни проблеми, Београд бр. 2/1991;
 15. Утицај религије на политички живот, у Архив… бр. 4/1992;
 16. Ислам у идеологији албанског сепаратизма, у Војно дело, бр. 6/1992;
 17. Верски аспекти првог српског устанка у Карађорђе и његово доба, Београд, 1992, издање Политике;
 18. Међународне претпоставке исламске трансформације у БиХ, у Нови светски поредак и политика одбране Југославије, Београд, 1993;
 19. Секуларизам као претпоставка модерне демократије, у Градина, бр. 10-11-12/1993;
 20. Пантурцизам југословенских муслимана, у Еленоарменика /на грчком језику/, Атина, бр. 4/1992;
 21. Пантурцизам и његова улога у југословенској кризи, у Војно дело бр. 1-2 за 1994;
 22. Демохришћанска партија Скопља и православна интеграција, у Еленоарменика/на грчком/, Атина, бр. 5/1994-1/;
 23. Конфесионални елеменат међуетничких сукоба у Југославији, у Религија, рат и мир, ЈУНИР, Ниш, 1994;
 24. Спољно-политичка концепција Сеида Кутба-идеолога савременог исламског фундаментализма, у Тема, Ниш бр. 1-2/1994
 25. Међуверски односи становништва Албаније и албански Срби, у Српски књижевни гласник, бр. 10/1994;
 26. Политичке импликације захтева за аутокефалност православне цркве у Црној Гори, у Војно дело, бр. 3-4/1994;
 27. Религија и политичка толеранција, у Архив…, бр. 4/1994;
 28. Ислам и привредни и друштвени развој, у ЈУНИР Религија и развој, Ниш, 1995;
 29. Исламско схватање рада, у Рад као судбина, Ниш, 1995;
 30. Џихад као средство за остваривање циљева ислама, Војно дело, бр. 2/1996;
 31. Религија као основ за политичко организовање, у Архив… бр. 3/1995;
 32. Исламско право и међународни поредак, у Архив… бр. 1-3/1996;
 33. Улога СПЦ у међународној афирмацији српског народа, у Службени лист СПЦ-ГЛАСНИК, бр. 10/1996;
 34. Могућност теократије на просторима бивше СФРЈ у ЈУНИР 1996;
 35. Међуверски односи и војна стабилност Албаније, у Војно дело, бр. 3/1997;
 36. Место јеврејске религије у политичком животу Израела, у Архив…, бр. 1/1997;
 37. Сусрети православља и ислама, у Социолошки преглед бр. 4/1996;
 38. Православље у друштвеном и политичком животу српског народа, у Гласник СПЦ бр. 3/1997;
 39. Верски чиниоци у савременим балканским односима, у Савремени односи и процеси на Балкану, Београд, 1997;
 40. Политички живот САД и религија, у Хришћанство и политика, Шабац, 1998;
 41. Нацизам и немачки протестантизам, у Војно дело, бр. 4-5/2000;
 42. Православље и српски национални идентитет, у Српска политичка мисао, бр. 1-4/1998;
 43. Атеизам и политички легитимитет, у Искушење атеизма, Јунир, Ниш, 199
 44. Вишеверски карактер друштва и политичка стабилност државе, у Теме, Ниш, 1998 бр. 1-2
 45. Сусрет цивилизација на Балкану у светлу теза Семјуела Хантингтона, у Сусрет или сукоб цивилизација на Балкану, САНУ, 1998
 46. Космет-буре барута, Немецис /на грчком/ Атина, децембар, 1998
 47. Ислам у Југославији, у Југословенска држава 1918-1998, Београд,1999
 48. Албанија од анархије до балканског идентитета, у Војно дело бр. 6/2000 – српска верзија чланка П-72
 49. Албанска православна црква и балканска сарадња, у Српска слободарска мисао, бр. 5/2000
 50. Исламска концепција државе као предмет архивских истраживања, у Архивска грађа као извор за историју, Београд, 2000
 51. Борбени морал и верско опредељење, у Војска и вера, Београд, 200
 52. Религија као фактор интеграције на Балкану, у Српска слободарска мисао, бр. 1/2001
 53. Андрићева визија ислама, у Књижевност, бр. 3-4/2001
 54. Албанско сукобљавање, Српска слободарска мисао, бр. 5/2001
 55. Схватање рата у идеологији исламског екстремизма, у Војно дело, бр. 6/2001
 56. Исламски тероризам као део међународног тероризма, у Међународни тероризам, Београд, 2002
 57. Џихадска суштина косметског проблема, у Свети кнез Лазар, бр. 39/2002, Призрен
 58. Сарадња исламске заједнице БиХ и усташке власти 1941, у Српска проза данас и јулски устанак у Херцеговини 1941, #$8оровићеви сусрети у Гацку 21-23.9.2002
 59. Исламска традиција и несврстаност, у Марксистичка мисао, бр. 2/1986
 60. Верско-политичке основе Исламске конференције, у Религија и савремени свет, Београд, 1986
 61. Идеологија исламског препорода – фундаментализма, у Поља, бр. 330-331 за 1986, Нови Сад
 62. Конфесионални оквир македонско-албанских односа у делу Виктора Берара, у Балкан 80-их, Београд, 1987
 63. Српско-албански односи у делу Виктора Берара, у Идеје, бр. 5-6/1987
 64. Војна обавеза и мале верске заједнице, у Војно-политички информатор, бр. 3/1990, Београд
 65. Религија и ОНО, Војно-политички информатор, бр. 5/1990
 66. Положај православних хришћана у исламском свету, у Православље између неба и земље, Ниш, 1991
 67. Џихад – исламски свети рат као средство геноцида против Јермена у делу Виктора Берара, у НИССА, Ниш, бр. 1-2/1991
 68. Савремена војна организација и верско опредељење, у НИССА, бр. 3-4/92
 69. Однос на безбедноста и парламентарна демократија со посебан осврт на примерот на Англија, Годишник на факултетот за безбедност вол. 11-12 за 91/92, Скопје
 70. Историју покрећу интереси, завера је једна од метода остваривања, у Све сфере завере, СКУЦ, Београд, 1994
 71. Ислам и комунистичка идеологија, у Гледишта, Београд, бр. 11-12/86
Мирољуб Јевтић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught