Мирољуб Радојковић

редовни професор др

Образовање

 • Докторат 1978, ФПН Београд;
 • Магистратура 1975, ФПН Београд;
 • 1971 дипломирани политиколог-смер новинарство ФПН Београд.

Кретање у каријери

 • Редовни професор од 1990.године,
 • ванредни професор 1985-1990,
 • доцент 1980-1985,
 • асистент 1975-1980,
 • асистент-приправник 1972-1975.

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • Правни факултет, Универзитет у Приштини, 1975-1977
 • Педагошко-технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин, Универзитет Нови Сад, 1984-1989
 • Факултет драмских уметности, Београд, Универзитет уметности (последипломске студије), 1997-2000.
 • Универзитет у Тампереу, Финска, 1984.
 • Факултет за дипломатију и медјународне економске односе, Универзитет у Трсту, Италија, 1998-1999.
 • International Instittute for European Studies, University of Trieste, Италија, 2002-2003
 • Учитељски факултет у Београду, 2005 –

Најважније објављене књиге

 1. Међународно комуницирање у информационом друштву, (коаутори Бранимир Стојковић и Александар Врањеш), Clio: РТС Београд, 2015 (стр.19),  ISBN 978-86-7102-480-8; COBISS.SR-ID 21347841
 2. “Савремени информационо-комуникациони системи”, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1984.
 3. “Међународно комуницирање”, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987, ISBN 86-17-000359-6
 4. “Подела мишљења” (друго проширено издање), Вега, Ивањица, 1997, ИД = 53294092
 5. “Основе комуникологије” (коаутор Т.Дјордјевић), ФПН и Чигоја, Београд, 2001, ИД = 90899468 (до сада 4. издања)
 6. “Друштво, медији и комуницирање” (коаутор М.Милетић), Стyлос, Нови Сад, 2005. и 2006. Треће издање Учитељски факултет у Београду, 2008.
 7. „Информационо комуникациони системи“ (коаутор Б.Стојковић), Цлио, Београд 2004. Друго издање Цлио, Београд, 2009
 8. „Медијум синдром“, Протоцол, Нови Сад, 2006.

Учешће у истраживачким пројектима 

 • Научно-истраживачки пројекти у земљи:
 1. “Информисање радника у удруженом раду”, 1985-1987
 2. “Подредјивање и ослобадјање медија у Србији”, 1993
 3. “Функционисање СРЈ као правне државе”, 1990-1995
 4. “Потиснуто цивилно друштво”, 1995-1996
 5. “Политички живот и политичке институције у Србији на преласку из XX у XXI век”, 1996-1999
 6. “ПАЛГО пројект за слободне општине Србије”, 1998-1999
 7. “Подизање капацитета локалних заједница у Србији”, 2001-2002
 8. “Медијска презентација националног и културног идентитета”, 2002- 2005.
 9. “Демократска трансформација политичког система и цивилног друштва у Србији”, 2002
 10. „Структурне и професионалне промене у масмедијском систему Србије 2005-2010“, руководилац пројекта
 • Научно-истраживачки пројекти у иностранству:
 1. “Right to Information of Migrant Workers”, 1977-1982
 2. “Deregulation of Italian Broadcasting and its Consequences upon Quality of Program”, 1992
 3. “Hungarians in Vojvodina”, 1993
 4. “Current Legal, Politcal and Practical Obstacles to the Existence of Independent Media and Free Journalism in the FRY”, 1995
 5. “Transborder Co-operation of FRY”, 2000

Учешће на научним скуповима у земљи и иностранству

 • General and Scientific Conferences of International Association for Media and
 • Communication Research: Leicester 1976, Warsaw 1980, Bled 1990, Seoul 1994,
 • Glasgow 1998, Barcelona 2002. Stockholm 2006.
 • ECREA Biannual Conference, Barcelona, 2008.
 • General Conference of UNESCO: Belgrade 1979, Sofia 1983.
 • First International University on Communication, Sarajevo, 2001;
 • Media and Public Relations;
 • Issues of Education and Practice, Sofia, 2002;
 • The Problems of the New Europe, Gorizia, 2001;
 • Media and Politics, Belgrade, 2000;
 • Status of Journalism Training and Communication Science inCentral and Eastern Europe, Leipzig, 1999;
 • Public Space and Individual Responsibility,Belgrade, 1998;
 • European Press Forum, Trieste, 1998;
 • Democracy in Multiethnic States, Sarajevo, 1998;
 • Media Legislation and Press Codes of Ethic, Belgrade,1996 and 1998;
 • Impact of the Media on the Politics, Public Policy and World Events, Salzburg Seminar, 1995;
 • Mass Media in the Transformation of East-Central European Societies, Bucharest, 1992;
 • Scientific Conference of American Association for Speech Communication, Chicago, 1990;
 • UNESCO Conference on New Directions of Media Education, Toulouse, 1990…

Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама

 • International Association for Media and Communication Research (IAMCR);
 • European Association for Communication Research (ECREA),  regional coordinator;
 • Независно удружење новинара Србије; Удружење политиколога Србије.

Хоби и интересовања 

 • пливање,
 • филателија

Остале објављене књиге

 1. Средства масовних комуникација, ( приручник за III разред усмереног образовања у Војводини), Центар друштвених делатности “ Коча Коларов“, Зрењанин, 1977, ( стр. 82 )
 2. Системи јавног информисања, ( коаутор са др Тома Ђорђевић и др Здравко Лековић), уџбеник за трећи разред усмереног образовања, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1979 ( стр. 56-73 )
 3. Савремени информационо-комуникациони системи, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1984 ( стр.193 )
 4. Међународно комуницирање, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987 ( стр.233 )
 5. Средства масовних комуникација, ( коаутор С.Црнобрња ) , уџбеник за III и IV разред просветне струке, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, Нови Сад и Титоград,  1990 ( стр.130 )
 6. Ка демократској радио дифузији, ( коаутори П.Плавшић и Р. Вељановски), Фондација Сорос, Беогрд,1993. ( стр.71 ) и превод исте на енглески
 7. Подела мишљења, (друго проширено издање),Вега, Ивањица, 1997 ( стр.171 ), ИД = 53294092
 8. Основе комуникологије, ( коаутор Т.Ђорђевић ), ФПН и Чигоја, Београд 2001 (стр. 237 ) ИД=90899468; друго издање 2005, ISBN 86-7558-294-3; COBISS.SR-ID 119292428
 9. Информационо комуникациони системи, ( коаутор Бранимир Стојковић ), Kлио, Београд, 2004, ( стр.253 ), ISBN 86-7102-114-9
 10. Комуницирање, медији и друштво,(коаутор Мирко Милетић ), Stylos, Нови Сад, 2005, (стр.228), ISBN 86-7473-251-8; COBISS.SR-ID 206962951
 11. Медиум синдром,  Protocol, Нови Сад, 2006, (стр.133)  ISBN 86-86343-00-7 COBISS.SR-ID 211926023

Објављени чланци

 • Главе у зборницима на енглеском:
 1. “The Economic Position of Mass Communications Institutions in Yugoslavia” in Towards Democratic Communication,Југословенски центар за теорију и праксу самоуправљања, Љубљана, 1984, (пп.121-128)
 2. “The Information and Communication System in Yugoslavia” in The Impact of Culture-Based Value Systems on Management Policies and Practice, Damjanovic Mijat and Voich Dan (eds), Preager, New York, 1985, (pp. 300-325)
 3. “Social Movements in Eastern Europe” in Social Actors and Designing the Civil Society in Eastern Europe, Gasparini Alberto and Yadov Vladimir (eds), JAI Press, Greenwich, Connecticut, 1995, (pp. 21-36)
 4. “Media and Civil Society in the Processes of Transition” in Civil Society in the Countries of Transition, Skenderovic Nadia and Podunavac Milan (eds), Subotica, 1999, (pp.215-224)
 5. “PR and Journalism; Two Clashing Professions” in Media and Public Relations: Issues of Education and Practice, Todor Petev and Minka Zlateva (eds), Sofia, 2002.
 6. “What is to be Controlled: Media or Social Change?” in Business as Usual; Continuity and Change in Central and Eastern Europe, in Paletz L.David and Jakubovicz Karol (eds), Hampton Press, 2003, (forthcoming)
 • Чланци у стручним часописима на енглеском:
 1. „First Year of  New Serbian Government“, ( и на италијанском ), „ISIG Magazine“, br.2/3, Juli 2002, Gorizia, ( str. 4-5 )
 2. “Political Participation and Mass Media in Yugoslavia”, Gazette, Amsterdam, no.3, 1975.
 3. “First TV Festival of the Nonaligned Countries”, Communication Perspectives, Illinois, vol., no.2, 1979.
 4. “Satellite Communications Bring Nations Closer”, Communicator, New Delhi, vol.XVI, no.4, 1981.
 5. “Sacral Subject of Social Communication”, Gazette, Amsterdam, no.30, 1982.
 6. “The Contribution of the Socialist States to the Environmental Crisis”, The Democratic Communiqué, Berkley, no.3, 1990.
 7. “Changes in the Information System in Yugoslavia”, Mass Media in the World, Prague, no.6, 1991.
 8. “My Fulbright Experience in the USA”, Technology Research and Development, Washington, vol.39, no.4, 1991.
 9. “Intellectual Autonomy and the Future of University”, (co-author E.Calabrese), Technology Research and Development, Washington, vol.40, no.3, 1992.
 10. “Election’ s Media Lesson”, Balkan Media, Sofia, vol.III, no.1, 1994.
 11. “The Teeth of Cadmus”, Kultura, Belgrade, no.93/94, 1994.
 12. “Mass Media Between State Monopoly and Individual Freedom: Media Restructuring and Restriction in former Yugoslavia”, European Journal of Communication, London, vol.9, no.2, 1994.
 13. “How Cultural Imperialism Works”, Journal of West and East Studies, Seoul, vol.24, no.1, 1995
 14. „Why can’t civil society media grow in Serbia?“, časopis „International Journal of Media & Cultural Politics“, Intellect, Bristol, UK, volume 5, no.1&2, 2009, (str.89-101)   ISSN 1740-8296
 • Чланци и поглавља у књигама на другим језицима:
 1. “Il futuro della ex-Jugoslavia”, Futuribili, Milano, no.2, 1995.
 2. “Broadcasting in Serbia and Montenegro” in TV auf dem Balkan, Milev Rosen (ed), Hans-Bredow-Institut, Hamburg, 1996 (pp.119-127).
 3. “Das Rundfunksystem Jugoslawiens (Serbien und Montenegro)” in Internationales Handbuch fur Horfunk und Fernsehen, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1998, (pp.383-389).
 4. “Un altra opinione sul Kosovo”, ISIG Magazine, Gorizia,1998, /италијански и енглески/.
 5. “Lettera da Belgrado”, ISIG Magazine, Gorizia, 1999, /италијански и енглески/.
 6. “La lunga estate calda”, ISIG Magazine, Gorizia,1999, /италијански и енглески/.
 7. “Das Rundfunksystem Jugoslawiens (Serbia und Montenegro)” in Internationales Handbuch fur Horfunk und Fernsehen, Nomos Verlaggesellschaft, Baden-Baden, 2000, (pp.421-429), report renewed.
 • Чланци у домаћим стручним часописима и поглавља у књигама (избор најновијих радова)
 1. „ Новинари као професионална група“ ( коаутор Бранимир Стојковић ) у  часопису „Социолошки преглед“, Београд 2003, бр 3-4 ( стр. 241-253 ) УДК :316.776
 2. „ Прети ли нам берлусконизација медија?“, часопис „ Досије о медијима“, НУНС, Београд, бр.13 ,2004 ( стр. 17-20 )
 3. „ Предност школарцима или занатлијама ?“, часопис „ Досије о медијима“, НУНС, Београд, бр.14 ,2004 ( стр. 51-53 )
 4. „Политичка комуникација у Србији“, Република, Београд, 2003, бр. 304/305  (стр. 29-36 )
 5. „Реформа локалних РТВ медија“, часопис „Призма“, децембар 2002, Београд, (стр.23-29 )
 6. „За слободан приступ информацијама“, часопис „Призма“, април 2002, Београд, (стр.29-34 )
 7. “За владавину права у етру”, Досије, бр.9, НУНС, Београд, 2001
 8. “Излазак из Големове сенке”, електронски часопис Медиа онлине, Сарајево, децембар 2000.
 9. “Новинарска етика – европска искуства” уводни текст за зборник Етички кодекси, НУНС, Београд, 1999.
 10. “Колективна катарза” прилог у зборнику Дух ведрине-култура протеста, ФПН, Београд,1998
 11. “Прилог расправи о независним медијима”, Зборник матице српске за друштвена питања, Нови Сад, бр.100, 1996.
 12. “Медији националних мањина измедју позитивне и негативне дискриминације”, зборник Положај мањина у Савезној Републици Југославији, Српска академија наука и уметности, Београд, 1996.
 13. “Медијска регулатива у Србији у поредјењу са европским стандардима” у зборнику Евроипски стандарди – немачка решења, Европски покрет у Србији и Европска академија Берлин, Београд, 1996.
 14. “Могућност конституисања демократског јавног мњења у Србији” у зборнику Потиснуто цивилно друштво, Еко Центар, Београд, 1995.
 • Поглавља у хрестоматијама:
 1. „ Das Rundfunksystem Jugoslaviens ( Serbien und Montenegro )“, у књизи : “Internationales Handbuch fur Horfunk und Fernsehen“, Nomos Verlag, Baden-Baden,2000 ( измењен прилог ) ( стр. 421-429 )
 2. „ Massenmedien in Serbien und Montenegro“, у књизи “Internationales Handbuch fur Horfunk und Fernsehen“, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2002 ,  ( стр. 559-570 ) ISBN 3-7890-8064-0/ИССН 0946-3348
 3. PR and Journalism: Two Clashing Professions“  у књизи : Todor Petev and Minka Zlateva ( eds ), „Media and Public Relations : Issues of Education and Practice“, Sofia, 2002 ( str. 80-85 ), ISBN 954-8194-56-2
 4. „ What is to be Controlled – Media or Social Change?“  у књизи: David L. Palety and Karol Jakubowicz ( eds ), “ Business as Usual ; Continuity and Change in Central and Eastern European Media“, Hampton Press, Cresskill, New Yersey,2003 ( str. 315-350 ), ISBN 1-57273-265-2
 5. „ Media and Cultural Diversity in Serbia“, у зборнику : „Демократија и мултикултуралносту југоисточној Европи“, Центар за истраживање етницитета, Београд, 2003 ( стр. 435-459 ) ISBN 8684481-02-X
 6. „ National Development and European Statistical Standards“, у зборнику :  “Europaische Pressemarkete”, Beate Schneider und Walter Schutz ( eds ), Australian Academy of Science Press Wien, 2004, ( str. 354-365 ) ISBN 3-7001-3279-4 ; ISSN 1025-2339
 7. „ За слободан приступ информацијама“, у зборнику : „Слободан приступ информацијама“, Комитет за људска права, Београд, 2003 ( стр. 33-44 ) ISBN 86-83209-07 -5
 8. „ Кодекси професионалне етике у новинарству“, у зборнику: „ Етика јавне речи у медијима и политици“, ЦЛДС, Београд, 2004, ( стр.51-70 ), ISBN 86-83557-23-5
 9. „ Право на изражавање мишљења и одговорност за јавну реч“ у зборнику : “Етика јавне речи у медијима и политици“, ЦЛДС, Београд, 2004, ( стр.71-90 ), ISBN 86-83557-23-5
 • Још око 150 чланака, поговора и предговора књигама и приказа. Потпуни преглед објављених радова на сајту http://www.vbs.rs/cobiss/bibliografije/Y20081230132218-06418.html 
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught