Синиша Атлагић

редовни професор др

Образовање

 • Одбранио докторску дисертацију на Факултету политичких наука у Београду 2010. године. Докторска теза: Нацистичка пропаганда као тоталитарна пропаганда
 • Магистрирао 2007. године на одсеку Политичка социологија Факултета политичких наука у Београду. Магистарски рад: Партијска идентификација као детерминанта изборне мотивације: теоријске контроверзе и проблеми емпиријског истраживања
 • Дипломирао 2000. године на одсеку за Комуникологију и новинарство Факултета политичких наука у Београду. Дипломски рад: Медијски третман политичких партија у неизборном периоду: Случај РТС у периоду март – октобар 1998.

 

Кретање у каријери

 • 2002-2003 – средњешколски наставник
 • 2007-2008 – градски секретар за образовање у  Већу града Новог Сада
 • 2009 – Факултет политичких наука у Београду

 

Учешће у истраживачким пројектима

1999. ЦЕСИД – Презентацијаполитичкогживотауводећимнационалниммедијима

2000. Радио Б92 и Westminster Foundation for Democracy Приписивање кривице – Медијска слика  Срба, Албанаца и ‘међународних акера’ у време  НАТО војне  интервенције

– 2011 – 2015. ПолитичкиидентитетСрбијеурегионалномиглобалномконтексту,  евиденциони број 179076, финансиран од Министарства науке Републике Србије

– 2015. Strengthening Media Freedom,  Europe Aid/133839/C/SER/RS

– 2016. Мониторинг јавних сервиса, Новосадска новинарска школа и др.

 

Најзначајније објављене монографије и текстови

 • Партијска идентификација као детерминанта изборне мотивације: теоријске контроверзе и проблеми емпиријског истраживања, Friedrich Ebert Stiftung и ФПН, Београд, 2007
 • Нацистичка пропаганда – Од тоталне до тоталитарне пропаганде, Чигоја штампа и ФПН, Београд, 2012
 • Време  неиспуњених обећања:Теме у изборним кампањама у Србији 1990-2014.(коаутор), ИП Добар наслов, Београд, 2015.
 • „How We Introduce Serbia to the World: The Role of Serbian Diaspora in Promoting Serbia Abroad” u Serbian Political Thought, Institute for Political Studies, Belgrade, 2012., p. 107-123,  No.1/2012 Year 4 Vol.5
 • „International Positioning of Serbia in the Era of Pax Americana” u Serbian Political Thought, Institute for Political Studies, Belgrade, 2015, p. 27-37, No.1/2015 Year VII Vol. 11
 • „Теме као фактор изборне мотивације у Србији 1990-2014: Претпоставка рационалног избора у служби промоције лидерâ” у Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2015, стр. 183-198., број 2/2015, год. 22, vol. 48
 • „Политичка пропаганда: Различита схватања појма и функције” у Политичка ревија, Институт за политичке студије,  Београд, 2011., стр. 491-510., година X vol. 30  № 4/2011, ISSN 1451-4281
 • „К вопросу об имидже России за рубежом – на примере Сербии“ у Философский журнал Том 8, №1/2015,  Институт Философии, Российская академия наук, 2015., стр. 107-120., Москва, ISBN 2072-0726
 • „Профессионализация политической коммуникации – триумф формы над содержанием“ у Научные ведомости Белгородского государственного университетасерия        Философия, Социология, Право, № 14 (109) 2017 Выпуск 17, 2011., Белгород, Российская Федерации
 • „Сербия в начале XXI века: Европейский путь коммерческого национализма как стратегия развития“ Научный результат, Серия социальные и гуманитарные исследования, Volume 2, № 1(7). 2016, Белгородский государственный национальный иследовательский университет, 2016 и други радови.
 • Лоу, П. Ерик, Медији и политички процес (превод с енглеског Синиша Атлагић), Факултет политичких наука, Београд, 2013., стр.  284, ISBN 978-86-89031-66-4
Синиша Атлагић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught