Слађана Прица

наставник страног језика мр

Образовање 

 • Магистратура (1996, Београд),
 • Филолошки факултет (1980, Београд)

Кретање у каријери

 • 1981, 1982. образовни графички школски центар “Милић Хакић”, професор француског језика;
 • 1983-2002. Војна академија Војске Југославије, предавач, а од 1989. године виши предавач за предмет Француски језик.
 • Од 22.04.2002. Факултет политичких наука, предавач на предмету Француски

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • 1983-2002. Војна академија ВЈ

Најважније објављене књиге

 • Проблеми превођења француске војне терминологије (Београд, Генералштаб Војске Југославије, Управа за школство и обуку, академија, 2002; УДК (84о.3 : 355. л)(035)

Знање страног језика

 • Француски језик – а,
 • енглески језик – а,
 • латински језик – о.

Објављени чланци

 1. “В. Зорић, М. Бабић-Винцент, Уџбеник француског језика I iII, Београд, ВИУЦ, 1986.” – Народна армија, Београд, 1988,бр. 2564 (приказ).
 2. “Значај књиге и читања (читалачка активност у Југословенској народној армији)”. – Војно-политички информатор, Београд, 1988, бр. 9(288), стр. 48-60.
 3. Андре Хајди, Ко су Калдераши? . Превод с француског. – Кхамутне диве (Лист о животу и стваралаштву Рома), Београд, 8. IV 1988, бр. 5.
 4. Андре Хајди, Локи дјили Рома Калдераша. Превод с француског – Кхамутне диве (Лист о животу и стваралаштву Рома), Београд, 25. V 1988, бр. 6.
 5. Бројни преводи с француског језика га потребе Војске Југославије (са ознаком “војна тајна“, интерно).
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught