Вера Арежина

доцент др

Образовање

 • 2006-2008. Докторат – Факултет политичких наука, Београд, „Проблеми мерења еколошке безбедности”;
 • 2003-2006. Магистратура – Факултет политичких наука, Београд, „Становништво и еколошки чинилац у међународним глобализованим односима на почетку XXI века”;
 • 1997. Основне студије – Факултет политичких наука, Београд, Међународни односи

Кретање у каријери

 • 2011. до данас – доцент на Факултету политичких наука Универзитета у Београду
 • 2008-2011. – доцент на Академији за дипломатију и безбедност, Београд
 • 2006-2008. – асистент на Академији за дипломатију и безбедност, Београд

Најважније објављене књиге

 • (коаутор), „Аналитика медија“, Медиа план институт, Сарајево, 2010.
 • „Проблеми мерења еколошке безбедности“, МСТ Гајић, Београд, 2010.

Објављени чланци

 • „Београдске перспективе одрживог развоја и климатских промена“, научни скуп, Међународни научни форум „Дунав – река сарадње“, Београд, 2011.
 • „Значај мерења угрожавања и проблеми изградње система мерења еколошке безбедности у систему националне безбедности“, у: Гаћиновић Радослав (прир.), „Србија – изградња националне безбедности – зборник радова“, Институт за политичке студије, Београд, 2010, ISBN 978-86-7419-229-0, COBISS.SR-ID 177899020.
 • „Еколошка безбедност и промене у еколошком окружењу“, Зборник радова са међународне конференције „Србија у савременом геостратешком окружењу, 21.09.2009“, Институт за међународну политику и привреду, Министарство одбране Републике Србије – Институт за стратегијска истраживања, Медија центар „Одбрана“, Београд, 2010, ISBN: 978-86-335-0288-7, ISBN: 978-86-7067-133-1.
 • „Специфичности мерења у политичким наукама“, Српска политичка мисао бр. 3, год. 16. вол. 25, Институт за политичке студије, Београд, 2009, УДК 32, ISSN 0354-5989.
 • „Употреба осиромашеног уранијума у агресији НАТО алијансе на Србију и политичко манипулисање чињеницама“, Међународни научни скуп „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 08-10.10.2009, „Зборник радова Филозофског факултета“, Књ. 38, УДК 3, ISSN 0354-3293, COBISS.SR-ID 173450764.
 • „Специфичности специјалних аналитика“, (поглавље V у књизи): Милосављевић Славомир, Термиз Џевад, „Аналитика – Безбедносна аналитика“, том први, Лукавац, Сарајево, 2008, ISBN 978-9958-732-29-4, COBISS.BH-ID 16335110.
 • „Фактори еколошке безбедности“, Међународна научна конференција „Глобални сигурности изазови“, Факултет криминалистичких наука, Сарајево, 16.05.2007, Криминалистичке теме – часопис за криминалистику, криминологију и сигурносне  студије бр. 1-2,  год. VI,  Сарајево, 2007,  УДК 343.9,  ISSN 1512-5505.
 • „Еколошке миграције”, Политичка ревија бр. 4, год. 18 (5), вол. 12, Институт за политичке студије, Београд, 2006, УДК 1+2+3+32+9, ISSN 1451-4281, COBISS.SR-ID 144635916.

Учешће у истраживачким пројектима

 • „Београдске перспективе одрживог развоја и климатских промена“, Међународни научни форум „Дунав – река сарадње“, Београд, 2011.
 • Међународни пројекат ”Euro-region ”Middle Danube – Iron Gate“, Међународни научни форум „Дунав – река сарадње“, 2010.
 • Међународни пројекат ”Cross border cooperation of local authorities, expert associations and nongovernmental organizations on the Middle Danube“, Међународни научни форум „Дунав – река сарадње“, Београд, 2010.

Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама

 • Међународно удружење методолога друштвених наука, Србија
 • „Међународни научни форум „Дунав – река сарадње“, Србија
 • “Women in Europe for a Common Future (WECF),“ Холандија
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught