Политички систем и привредни развој

Ове студије омогућавају мултидисциплинарно пручавање динамичког прожимања политичких система са економским устројством са становишта политикологије, политичке економије, међународне политичке економије, политичке антропологије, регионалних студија, методологије.

По свом садржају, програмом се настављају студије на матичном факултету омогућавајући дипломираним студентима ФПН усавршавање и специјализовање знања у широкој области студија међузависности политичког система и привредног развоја, како у глобалним и регионалним оквирима, тако и на националном нивоу различитих држава. Са друге стране, програм представља и прилику за студенте сродних факултета друштвених наука. Овако постављен мастер програм је јединствен, а тиме и веома атрактиван у образовном систему Србије, али и региона.

Настава ће се изводити у виду предавања, семинара и самосталног истраживачког рада студената, што је спецификовано програмом (силабусом) сваког курса. Комбиновани су предмети теоријско-методолошког, научно-стручног и стручно-апликативног карактера, да би се студентима омогућило што потпуније знање, али и да би били што оспособљенији за практичан рад у различитим институцијама.

За припрему пријемног испита, нарочито кандидатима који нису дипломирали на ФПН, препоручујемо коришћење било ког уџбеника из Упоредних политичких система, уџбеника Политичка економија, проф. др Драгана Веселинова и уџбеник Међународна политичка економија, проф. др Драгане Митровић.

 

Разгор за пријемни за школску _________ ће се обавити _________. године од ___ сати, појединачно,  у кабинету проф. др Драгане Митровић, руководиоца овог мастера програма (бр. 73, други спрат).

 

Студијски програм је акредитован 2015. године.

 

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички систем и привредни развој 1 обавезан 2+1 6
Студијски истраживачки рад 1 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 18 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Економске идеологије савремених верских система 1 изборни 2+1 6
Јавне услуге и локални економски развој 1 изборни 2+1 6
Управљање људским ресурсима 1 изборни 2+1 6
Политичка учења великих религија 1 изборни 2+2 6
Методолошко-методска припрема израде мастер рада 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка економија међународних односа 2 обавезан 2+1 6
Студијски истраживачки рад 2 2 обавезан 2+1 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се најмање 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Економска и монетарна унија 2 изборни 2+1 6
Геополитика и геоекономија 2 изборни 2+1 6
Политика регулације тржишта 2 изборни 2+1 6
Демократизација и религија 2 изборни 2+1 6