Вести

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног доцента, односно ванредног професора за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада.