Saša Savanović

Saša Savanović

На увид јавности Реферат комисије о кандидатима пријављеним на конкурс за избор доцента за ужу научну област Медијске Студије, новинарство и медијско право

02 Број:983 /2 31.05.2024. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More