Вести

Упис предмета после истека рока

Обавештавамо студенте који нису благовремено уписали предмете у шк. 2017/18. години да је накнада за кашњење умањена са 5.000,00 динара на 2.000,00 динара, као и да молбе за накнадни одабир предмета могу поднети на сервису еСтудент уколико на рачуну имају расположива средства у износу од 2.000,00 динара.