Вести

,

Увид јавности мастер рада Милана Крстонијевића

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад Милана Крстонијевића  “Активности цивилног секотра у мигрансткој кризи у Србији у периоду од 2015. до 2018.године ” и извештај Комисије за оцену рада налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу добити на увид, сваког радног дана од 8:00 до 20:00 часова, 7 дана од дана објављивања овог обавештења. (од 11.09.-17.09.2018.)