Радови на увиду јавности

,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Политичка економија и финансије

02 Број: 2397/3 29.11.2022. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Read More
,

На увиду јавности Извештај комисије за избор у научно звање научни сарадник кандидатa др Наташе Миловић

02 Број: 2244/2 10.11.2022.г.   Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 82. Закона о науци и истраживањима (“Службени...
Read More