Радови на увиду јавности

,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Марка Ковачевића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Марка Ковачевића „Идентитет малих...
Read More
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Маје Кадијевић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Маје Кадијевић под називом „Политика...
Read More
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Иване Стаменковић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Иване Стаменковић под називом „Мигрантска...
Read More
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Горана Каузларића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Горана Каузларића „New Age духовност и...
Read More
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Рајка Петровића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Рајка Петровића „Улога историјско-политичког...
Read More
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Дејана Јовановића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Дејана Јовановића „Допринос Јеврема...
Read More
,

На увидујавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Meђународне студије

02 Број: 1089/3 26.05.2021. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Read More
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Стефана Сурлића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Стефана Сурлића „Институционална интеграција...
Read More
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Ивана Костића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Ивана Костића „Конструкиција, развој...
Read More