Вести

,

Увид јавности мастер рада ” Социјална  интеграција особа са инвалидитетом са фокусом на модел радне интеграције” Јелене Стефановић

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад Јелене Стефановић  ” Социјална  интеграција особа са инвалидитетом са фокусом на модел радне интеграције” и извештај Комисије за оцену рада налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу добити на увид, сваког радног дана од 8:00 до 20:00 часова, 7 дана од дана објављивања овог обавештења. (од 10.09.-16.09.2018.)