Вести

,

Увид јавности мастер рада  ” Утицај супервизије на професионални развој водитеља случаја у Центру за социјални рад ” Иване Поповић

 

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад Иване Поповић  ” Утицај супервизије на професионални развој водитеља слу   чаја у Центру за социјални рад ” и извештај Комисије за оцену рада налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу добити на увид, сваког радног дана од 8:00 до 20:00 часова, 7 дана од дана објављивања овог обавештења. (од 03.09.-09.09.2018.)