Вести

Увид јавности магистарског рада “Сеоски сабори у Републици Србији као еко-културолошке манифестације” Марије Ристић

 

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се магистарска  теза  Марије Ристић “Сеоски сабори у Републици Србији као еко-културолошке манифестације” и извештај Комисије о оцени тезе налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу их добити на увид, сваког радног дана од 8 до 20 часова, 15 дана од дана објављивања овог обавештења . (од 12.09. дo26.09.2018. )