Вести

, ,

МАС- ОДЛУКЕ ННВ, признавање положених испита за студенте генерације 2018/19

Студенти мастер академских студија генерације уписане 2018/19. године након истека статуса студента који су поднели молбе за признавање положених испита могу од среде, 26. децембра 2018. године да преузму индексе са уписаним признатим испитима и Одлуку Наставно-научног већа Факултета са седнице одржане 6. децембра 2018. године.

Трошкове признавања положених испита (1.800,00 динара X број положених испита) уплатити на текући рачун 840-1838666-35, модел 97, позив на број 82070