Вести

,

Упоредне религије – продужен конкурс за специјалистички програм иновација знања

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за специјалистички програм иновација знања Упоредне религије у академској 2018/19. години.

Цена школарине је 50.000 динара, уз могућност плаћања у три рате.

Минималан број полазника за почетак реализације програма је 10 (десет).

Како се пријавити на конкурс?

Период за пријаву заинтересованих кандидата је од 5. новембра до 31. јануара 2019. године.

За пријаву је потребно доставити:

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеним трогодишњим или четворогодишњим студијама;
  • Попуњен формулар за пријаву на конкурс (у прилогу);
  • Доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 1500,00 динара на текући рачун Факултета: 840-1838666-35, модел: 97, позив на број: 44309

Контакт особа је Александар Петровић, тел. 011/3092-951, или електронска пошта: inovacijeznanja@fpn.bg.ac.rs.

Сви заинтересовани кандидати могу предати своје пријаве сваког радног дана Александру Петровићу од 9:00 до 16:00 часова (I спрат, стари део зграде, поред слушаонице бр. 8), послати их мејлом или доставити поштом на следећу адресу:

Факултет политичких наука

(за: Иновације знања – Александар Петровић)

11040 Београд