Вести

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА УСЛУГЕ: Провера изведених електро инсталација и израда елабората о извршеном прегледу објекта “А” УБ-ФПН у 2019. години