Вести

Докторске студије, Јунски испитни рок

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2019.

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Сви студенти докторских студија уписани у школској 2018/19, 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/15 и 2013/14 години пријављују испите искључиво електронским путем преко on-line сервиса који се налази на адреси https//student.fpn.bg.ac.rs. Електронска пријава испита почиње од 14.05. до 04.06.2019. године

  1. Испитни рок траје: од 05.06.-19.06.2019.
  2. Распоред испита биће објављен: до 20.05.201
  3. Студенти докторских студија не уплаћују прву и другу пријаву испита. Трећа и свака следећа пријава испита плаће се 3000,00 динара по испиту на основу инструкција о плаћању наведеног у електронском систему, 3-4 дана пре пријављивања испита.

 

 

Генерације: 2012/13, 2011/12, 2010/11

 

Испитну пријаву попунити штампаним словима, уписати број индекса, уписати назив предмета који пријављујете као и име професора,  потписати испитну пријаву (самофинансирајући студенти прилажу оригинал признаницу о уплати испита) .

Пријава испита не мора да се обави лично, формулар испита можете преузети у канцеларији 6.

 

Неблаговремене и неисправне испитне пријаве  н е ћ е  се узети у поступак.

 

 

Related Posts