Вести

Увид јавности мастер рада Анђеле Павловић

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад Анђеле Павловић   “Активности невладиних организација у инклузији деце и омладине са сметњама у развоју ” и извештај Комисије за оцену рада налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу добити на увид, сваког радног дана од 8:00 до 20:00 часова, 7 дана од дана објављивања овог обавештења. (од 29.05.-04.06.2019.)