Вести

УПИС У ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ – ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Припадници ромске националне мањине прилажу високошколској установи и следећа документа:

Упис страних држављана

При пријави на конкурс кандидати достављају изјаву

 и решење о нострификованој дипломи завршене средње школе у четворогодишњем трајању или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

 

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

При пријави на конкурс између осталих докумената, кандидати достављају изјаву

и решење о нострификованој дипломи завршене средње школе у четворогодишњем трајању или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

 

Упис кандидата који су средњу школу завршили пре школске 2018/19. године

При пријави на конкурс кандидати потписују изјаву да нису претходно били уписани на студије у статусу буџетског студента, 

 

Сви кандидати потписују сагласност о обради података о личности, 

 

Обрасце изјава можете узети у скриптарници ФПН или у просторији у којој предајете документа за упис (Амфитеатар или Слушаоница 1).