Вести

Увид јавности мастер рада Милоша Московљевића

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад Милоша Московљeвићa  “Фармакополитика и доступност лекова грађанима- савремени изазови и стање у Србији ” и извештај Комисије за оцену рада налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу добити на увид, сваког радног дана од 8:00 до 20:00 часова, 7 дана од дана објављивања овог обавештења. (од 24.06.-30.06.2019.)