Вести

Отварање конкурса за треће издање награде Х. Торес Бодет

Станла делегација Републике Србије при Унеску нас је преко Министарства спољних послова обавестила о отварању конкурса за треће издање награде Х. Торес Бодет, коју заједнички додељују Унеско и Национални аутономни универзитет Мексика (UNAM). Награда у износу од УСД 50.000 је намењена појединцу, групи појединаца или међународној институцији који су се истакли у раду за унапређење знања и друштва путем уметности, учења и истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама.

Информације о награди и начину конкурисања се могу пронаћи на:

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/jaime-torres-bodet-prize/

Пријаве се подносе путем формулара који је потребно послати на адресу TorresBodetPrize@unesco.org до 15.07.2019. године.