Вести

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА УСЛУГА: лимарски радови потребни да би се извршило санирање оштећења и заштита објекта УБ ФПН (објекат А) од временских непогода са потребним материјалом за потребе Факултета у 2019. години