Вести

,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Марине Пантелић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Марине Пантелић „Једнородитељске породице и нови социјални ризици: импликације на социјалну политику и праксу у Републици Србији“ и извештај Комисије о оцени дисертације налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу их добити на увид сваког дана, од 9:00 до 15:00 часова, 30 дана од дана објављивања овог обавештења (од 10.07.2019. до 08.08.2019.)