Вести

,

Увид јавности мастер рада кандидаткиње Mariane Arroyo Osorio

Увид јавности мастер рада кандидаткиње Mariane Arroyo Osorio

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад кандидаткиње Mariane Arroyo Osorio “Understanding the Political Correctness Discourse in the 2016 US Presidential Elections within the Framework of Peace Theoriesи извештај Комисије за оцену рада налазе у канцеларији број 6 (стручни сарадник за студије III  степена), Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу их добити на увид, сваког радног дана од 10:00-15:00 часова, 7 дана од дана објављивања овог обавештења (од 27.08.-03.09.2018.)