Вести

,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Горана Тепшића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Горана Тепшића „Улога политичких елита у процесу реконструкције националних идентитета: случај Босне и Херцеговине“ и извештај Комисије о оцени дисертације налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу их добити на увид сваког дана, од 9:00 до 15:00 часова, 30 дана од дана објављивања овог обавештења (од 28.08.2019. до 26.09.2019.)