Вести

,

Рокови за завршетак докторских студија (школска 2019/20)

РОКОВИ ЗА ЗАВРШЕТАК ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НА УБ-ФПН

У СКЛАДУ СА СТАТУТОМ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Од 28.02.2018. године

Интерпретација чланова Статута УБ који се односе на продужетак рока за завршетак докторских студија:

Члан 101, став 3. – Период мировања права и обавеза се не урачунава у крајњи рок за завршетак студија.

Члан 181, став 6. – Рок за завршетак студија се може продужити највише до трострукок броја школских година потребних за реализацију студијског програма.

 

ТО ЗНАЧИ

Студенти од I до VI године студија, уписују наредну годину студија, или користе статус мировања  у школској 2019/20.

Студентима који су студирали шест година и нису користили статус мировања током студија, продекан за студије II и III степена продужава рок за завршетак студија за једну школску годину (на основу поднете молбе студента, надокнада 7.000 динара).

Студентима из претходних генерација, који су студирали шест година и користили статус мировања, продекан за студије II и III степена продужава рок за завршетак студија за једну школску годину  (на основу поднете молбе студента, надокнада 7.000 динара).

Студентима из претходних генерација, који су студирали шест година, користили статус мировања, или нису користили статус мировања, и којима је већ једном продекан продужио рок за једну школску годину,  продекан за студије II и III степена продужава рок за завршетак студија за једну школску годину  (на основу поднете молбе студента, надокнада 7.000 динара).

Студентима из претходних генерација, који су студирали шест година, користили статус мировања, којима је већ једном продекан продужио рок за једну школску годину, и којима је ННВ Факултета одобрило продужетак рока за једну школску годину, продекан за студије II и III степена продужава рок за завршетак студија за једну школску годину (на основу поднете молбе студента, надокнада 7.000 динара).

Уз све продужетке, број година студирања не сме прећи 9 школских година. Година статуса мировањас се не рачуна.

Термини уписа наредне године студија, начин достављања молбе и инструкције за уплату надокнаде – накнаднo (крај септембра и октобар 2019.)

Related Posts