Вести

Увид јавности магистарске тезе Томислава Бећаговића

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се магистарска  теза  Томислава Бећаговића  “Развој личности и карактеристике понашања лидера терористичких организација” и извештај Комисије о оцени тезе налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу их добити на увид, сваког радног дана од 8 до 20 часова, 15 дана од дана објављивања овог обавештења (од 03.09. дo 17.09.2019. )