Vesti

Konačna rang lista – drugi upisni rok za upis u školsku 2019/20.

 

Upis kandidata će biti obavljen u sredu, 11. septembra, od 11 do 13 časova na na šalteru Službe za nastavu i studentska pitanja.

Za upis treba podneti:

  • jedan obrazac ŠV-20 (kupuje se u skriptarnici),
  • indeks (kupuje se u skriptarnici),
  • dve iste fotografije (3,5 h 4,5), jednu zalepiti na obrazac ŠV-20, a drugu u indeks,
  • original priznanicu o uplati 100,00 dinara na žiro-račun Fakulteta:

840-1838666-35; model 97, poziv na broj: 52080

svrha uplate: finansiranje Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata,

  • original priznanicu o uplati 5000,00 dinara na žiro-račun fakulteta:

840-1838666-35; model 97, poziv na broj: 52080

svrha uplate: administrativni troškovi prvog upisa na studijski program (uračunato osiguranje za školsku 2019/20.)