Вести

, ,

Стручна обука из заштите права интелектуалне својине

Пословна академија ПКС у сарадњи са МСА ИП – Милојевић, Секулић & Ассоциатес и IPAN BPM doo организује специјалистичку обуку чији је циљ да се полазницима пружи квалитетно и ефикасно оспособљавање за рад на практичној примени прописа из области заштите интелектуалне својине.

Обука се реализује кроз 115 часова интензивног интерактивног рада, који ће полазницима омогућити да стекну основна знања и вештине у вези са применом прописа и правила из области заштите права интелектуалне својине.

ТЕМЕ

• Право интелектуалне својине
• Стратегије искоришћавања права интелектуалне својине
• Основи жиговног права
• Решерш жига
• Национални, регионални и међународни системи за заштиту жига
• Упоредна пракса
• Основи патентног права
• Национални и регионални системи за заштиту патента
PCT процедура
• Европски патент
• Валидација Европског патента
• Коришћење база и алата за претраживање патентне документације (WIPO, EPO и национални регистри)
• Увод у дизајне – национални, регионални и међународни системи заштите
• Пословна кореспонденција
Excel online
• Пословни бонтон и пословна комуникација оnline

ПРЕДАВАЧИ

Предавања ће држати тим стручњака за заштиту права интелектуалне својине, кога чине адвокати, заступници за интелектуалну својину и европски патентни заступници.

Предавачи поседују велико професионално искуство у заступању домаћих и страних клијената пред националним, регионалним и међународним институцијама.

Обука је намењена свима који имају:

– стечено високо образовање (пожељно из области друштвено-хуманистичких наука)
– знање енглеског језика на нивоу Б2 (напредни-средњи ниво)
– основно познавање рада на рачунару

Сви полазници обуке добијају сертификат о завршеној обуци за IP Paralegal-а, док се за 10 најбоље рангираних полазника на финалном тесту нуди могућност запослења у компанији IPAN BPM doo.

СУБВЕНЦИОНИСАНА ЦЕНА ОБУКЕ:

15.000,00 динара по учеснику /без ПДВ-а/

Полазници добијају:

Радни материјал, освежење на паузама и сертификат о обављеној обуци.

Пријава на: https://aplikacije.pks.rs/Aplikacije/EdukacijaDetails.aspx?sifra=3525&rb=4271