Вести

Увид јавности мастер рада Марије Ђуровић

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад Марије Ђуровић The Yugoslav idea through formal, political and cultural view in Srpske Novine and Krfski Zabavnik newspapers during World War One и извештај Комисије за оцену рада налазе у канцеларији бр. 20/I Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу добити на увид, сваког радног дана од 9:00 до 16:00 часова, 7 дана од дана објављивања овог обавештења. (од 23.09.-30.09.2019.)