Вести

,

Вредновање ваннаставних активности за школску 2018/19

Поштоване колегинице и колеге,

Комисија за вредновање ваннаставних активности студената Факултета упућује позив студентима Факултета политичких наука да од 8. до 18. октобра 2019. године поднесу молбе за вредновање ваннаставних активности које су студенти Факултета обављали у току школске 2018/2019. године.

Молба са одговарајућим доказима се у предвиђеном року предаје сваког радног дана од 11 до 13 часова – Канцеларија Центра за каријерни развој Факултета политичких наука (налази се на првом спрату старог дела зграде).

Докази треба да садрже опис активности, трајање и број часова утрошених на њено остваривање. Уколико је студент током школске године био ангажован на више ваннаставних активности, потребно је да за сваку активност поднесе одвојену молбу.

Студенти не треба да достављају молбе за:

 1. ангажовање у раду органа и тела Универзитета у Београду и Факултета политичких наука;
 2. волонтирање у служби за односе с јавношћу Факултета политичких наука;
 3. учешће на радионици Примењена реторика и беседничком такмичењу на Факултету политичких наука.
 4. учешће у програму “БГ ПРАКСА”
 5. учешће у програмима које спроводи Центар за каријерни развој Факултета политичких наука

 

Комисија ће вредновати следеће ваннаставне активности студената:

 1. ангажовање у раду органа и тела Универзитета у Београду и Факултета политичких наука;
 2. учешће у различитим облицима научноистраживачког и стручног рада на Универзитету у Београду и Факултету политичких наука;
 3. стручну праксу студената Факултета политичких наука која није предвиђена студијским програмом;
 4. добровољни рад у локалној заједници;
 5. такмичење на спортским манифестацијама;
 6. учешће на националним и међународним такмичењима;
 7. учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и конференција;
 8. ангажовање у раду и активностима студената са инвалидитетом;
 9. запажено учешће у различитим облицима културних, уметничких и спортских активности при установама и организацијама чији је оснивач Универзитет у Београду;
 10. друго.

Вредновање ће се вршити у складу са Правилником о вредновању ваннаставних активности студената Универзитета у Београду. Образац молбе можете преузети испод овог текста :