Вести

Обавештење за студенте прве године – списак ослобођених од наставе страних језика

Подсећамо да су студенти ослобођени наставе из страног језика у обавези да испуне своје предиспитне обавезе и положе испит из овог предмета.

У наставку ћете видети списак студената ослобођених похађања наставе на основу стечених сертификата о знању страног језика.

Енглески језик 1

665/19

610/19

449/19

828/19

12/19

428/19

84/19

616/19

29/19

470/19

62/19

609/19

421/19

477/19

407/19

85/19

802/19

81/19

414/19

31/19

18/19

Француски језик 1

102/19

Немачки језик 1

405/19

401/19