Вести

,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Иване Лукнар

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Иване Лукнар под називом „Борба против кибертероризма у стратешким документима Републике Србије“ и извештај Комисије о оцени дисертације налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу их добити на увид сваког дана, од 9:00 до 15:00 часова, 30 дана од дана објављивања овог обавештења (од 30.10.2019. до 28.11.2019.)