Vesti

,

Uvid javnosti doktorske disertacije kandidatkinje Marte Mitrović

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu obaveštava da se doktorska disertacija kandidatkinje Marte Mitrović pod nazivom „Uloga države i internet intermedijatora u zaštiti prava internet korisnika“ i izveštaj Komisije o oceni disertacije nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid svakog dana, od 9:00 do 15:00 časova, 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja (od 20.01.2020. do 18.02.2020.)